ครม.ยังไม่สรุปส่งเด็กช่างกลลงใต้

วันที่ 07 ก.ย. 2553 เวลา 14:01 น.