พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งรัฐบาลช่วยประชาชนบรรเทาภ้ยแล้ง

วันที่ 10 มี.ค. 2560 เวลา 21:31 น.
พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งรัฐบาลช่วยประชาชนบรรเทาภ้ยแล้ง
นายกฯเผยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพสกนิกรประสบภัยแล้งรับสั่งรัฐบาลช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูร้อน หลายพื้นที่ยังมีความเสี่ยงต่อการประสบปัญหาภัยแล้ง  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ ที่จะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเป็นอย่างมาก ได้มีรับสั่งให้รัฐบาลช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้อย่างเต็มที่

โดยหนึ่งในสิ่งที่รัฐเร่งดำเนินการ ก็คือเรื่องฝนหลวง ที่เปิดปฏิบัติการ “ยุทธการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง” สำหรับปี 2560 ที่จ.สระแก้ว และเตรียมความพร้อมที่จะดำเนินการตลอดเวลา วันนี้ต้องดูสภาพอากาศด้วย เมฆหมอกพอเพียงหรือไม่ ความชื้นได้หรือเปล่า ไม่ใช่ว่าทำทุกครั้งจะได้ทุกครั้ง และทุกคนก็คงต้องประหยัดน้ำด้วยนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า สำหรับพี่น้องประชาชนในภาคการเกษตร ตนขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำและแผนการจัดสรรน้ำ เพื่อจะได้วางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำ การงดทำนาปรังในช่วงฤดูแล้ง น้ำขาดแคลน ซึ่งตอนนี้ได้ทราบว่าปริมาณการปลูกข้าวนาปรัง ได้มีมากกว่าแผนที่กำหนดไว้แล้วจำนวนหลายล้านไร่ ตนขอให้ลองเพาะปลูกพืชอายุสั้น เช่น พืชตระกูลถั่ว เมลอน แตงโม หรือเลี้ยงสัตว์แทนการเพาะปลูก ส่วนภาคอุตสาหกรรม ควรจัดหาแหล่งน้ำสำรอง และวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำด้วย ทั้งหมดนี้ จะช่วยให้เรามีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดปีอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งนี้การเกษตรอาจจะต้องระมัดระวังให้มากที่สุด

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวถึงโครงการปั่นรวมใจไทย ครั้งที่ 2ตอน “จชต. กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน” ว่า จะจัดขึ้นช่วงวันที่ 9 - 18 มี.ค.นี้ รวม 10 วัน ซึ่งจะมีนักปั่นจักรยานหลัก พร้อมด้วยนักปั่นสมัครเล่นในพื้นที่ร่วมกันปั่นจักรยานไปตามเส้นทางในพื้นที่เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ได้แก่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส และอ.เบตง จ.ยะลา ขอให้ปลอดภัยทุกคนและช่วยกันระมัดระวัง อย่าให้ใครมาทำลายสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราโครงการนี้ นอกจากจะช่วยเสริมสร้างมิตรภาพ ความรัก ให้เกิดขึ้นในหมู่พี่น้องชาวไทยทุกศาสนา สำหรับในส่วนกลาง ที่กทม. ก็มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ การเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้แนวคิด “วิถีไทยชายแดนใต้ กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน” ที่ใช้ชื่อเดียวกันกับโครงการปั่นจักรยานดังกล่าว โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-24 มี.ค.นี้ ที่ศูนย์การอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.).

บทความแนะนำ