ขนส่งสั่งปรับผู้ประกอบการ-คนขับแท็กซี่ชี้หน้าข่มขู่ผู้โดยสาร

วันที่ 23 ก.พ. 2560 เวลา 22:26 น.
ขนส่งสั่งปรับผู้ประกอบการ-คนขับแท็กซี่ชี้หน้าข่มขู่ผู้โดยสาร
ขนส่งฯเข้าตรวจสอบแท็กซี่ชี้หน้า-ข่มขู่ผู้โดยสาร สั่งปรับทั้งผู้ประกอบการและคนขับ ฐานรถหมดอายุการใช้งาน-แสดงกิริยาไม่สุภาพ-ไม่คิดค่าบริการตามมิเตอร์

ตามที่ได้มีการแชร์คลิปผ่านสังคมเกี่ยวกับการใช้บริการรถแท็กซี่โดยผู้ขับรถเรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่ทางราชการกำหนดและมีพฤติกรรมข่มขู่ผู้ใช้บริการนั้น

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. กองตรวจการขนส่งทางบก (กตส.) กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยได้ติดตามไปยังอู่ผู้ประกอบการแล้ว ปรากฎดังนี้

1.พบว่ารถที่กระทำความผิดดังกล่าวคือ รถคันหมายเลขทะเบียน ทพ-1714 กทม. ซึ่งเป็นรถที่หมดอายุการใช้งานแล้วเมื่อวันที่ 6 มิย.57 และนอกจากนี้ยังได้ตรวจพบรถแท็กซี่ที่หมดอายุการใช้งานอีกจำนวน 3 คัน คือ รถคันหมายเลขทะเบียน ทพ-1715 กทม. , ทย-2746 กทม.  , ทพ-1323 กทม. โดยมีผู้ถือกรรมสิทธิ์คือสหกรณ์แท็กซี่สามัคคีธรรม จำกัด มีผู้เช่าซื้อคือนายธนกฤต โชควรสิน

2.วันเวลาที่เกิดเหตุตามที่ปรากฎในสื่ิอออนไลน์ คือรถคันหมายเลขทะเบียน ทพ-1714 กทม. โดยมีนายบุลเสฏฐ์ อินตะวงศ์ชัย เป็นผู้ขับรถ

ในการนี้ กตส.ได้พิจารณาดำเนินการลงโทษผู้ประกอบการและผู้ขับรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ดังนี้

1.ผู้ประกอบการมีความผิดฐานนำรถที่สิ้นอายุการใช้งานมาให้บริการ ตามมาตรา6(1) ประกอบมาตรา59 จึงได้ดำเนินการยึดแผ่นป้ายทะเบียนรถดังกล่าว และลงโทษเปรียบเทียบปรับอัตราสูงสุด คันละ 10,000บาท  พร้อมทั้งได้ระงับการขอเพิ่มรถเป็นเวลา 6 เดือน

2.ผู้ขับรถมีความผิดฐานไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร ตามมาตรา5(2) ประกอบมาตรา58 ลงโทษปรับในอัตราสูงสุดเป็นเงิน 1,000บาท  และฐานความผิดแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ ตามมาตรา57ฉ ประกอบมาตรา 66/2 ปรับในอัตราสูงสุดเป็นเงิน 1,000บาท  พร้อมทั้งพักใช้ใบอนุญาตขับรถเป็นเวลา 30 วัน