สนพ.โชว์ความก้าวหน้าด้านพลังงานไทย

  • วันที่ 21 ก.พ. 2560 เวลา 16:25 น.

สนพ.โชว์ความก้าวหน้าด้านพลังงานไทย

สนพ. จัดบิ๊กอีเวนต์ สืบสานพระราชปณิธานรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย  เพื่อก้าวต่อไปอย่าง มั่นคง ยั่งยืน และพอเพียง   พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “นิทรรศการสืบสานพระราชปณิธาน พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย” โดยมี พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน ร่วมงาน ซึ่งจัดในวาระวันสถาปนา  25 ปี สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในปี 2560และครบรอบ 2 ทศวรรษโครงการ “รวมพลังหาร 2” ภายใต้แนวคิด “ก้าวมั่นคง ยั่งยืน พอเพียง” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย ด้วยพระปรีชาสามารถด้านพลังงานและสายพระเนตรอันกว้างไกล ทำให้การพัฒนาพลังงานของประเทศได้รับการวางรากฐานได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ตลอดจนเป็นต้นแบบของความประหยัด และความพอเพียง  ดร.ทวารัฐ  สูตะบุตร ผอ.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า งานนิทรรศการแบ่งเป็น 3 โซนหลัก ประกอบด้วย โซนที่ 1 ก้าวมั่นคง มีแนวคิดถ่ายทอดภารกิจตลอด 25 ปี ของ สนพ. ในการวางแผนและนโยบายด้านพลังงานให้พัฒนาไปอย่างมั่นคง ซึ่งภายในงานจะมีนิทรรศการแสดงภารกิจและผลงานสำคัญของ สนพ. ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน   โซนที่ 2 ก้าวยั่งยืน  มีแนวคิดนำเสนอบทบาทของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนพลังงานไทยพัฒนาไปอย่างยั่งยืน ด้วยภารกิจหลักที่สำคัญในการสนับสนุนงานวิจัย การลงทุน และการดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน โดยภายในงานจะมีนิทรรศการ 25 ผลงานเด่นกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  สำหรับ โซนที่ 3 ก้าวพอเพียง ซึ่ง สนพ. ได้น้อมนำหลักคิดด้านความพอเพียง ซึ่งเป็นพระราชจริยวัตรอันงดงามของรัชกาลที่ 9 มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้ตระหนักในการใช้ชีวิตพอเพียง โดยจะมีไฮไลต์นิทรรศการพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย, นิทรรศการพระราชจริยวัตร รัชกาลที่ 9 ด้านความพอเพียง และ นิทรรศการ 2 ทศวรรษโครงการ “รวมพลัง  หาร 2”  และกิจกรรมการแสดงของโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งกิจกรรมร่วมจุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี    นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงภาคบันเทิง รวมถึงมีเวทีการร่วมพูดคุยเรื่อง “มุมมองคนรุ่นใหม่ กับก้าวที่มั่นคงด้านพลังงาน” กับ แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข  นักร้องที่มีไลฟ์สไตล์เรียบง่ายในการใช้ชีวิตและได้เข้าร่วมแคมเปญภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ “ชีวิตหาร 2” ด้วย  ด้านแสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข  กล่าวว่า ชอบคำว่า “รวมพลังหาร 2” เป็นการบอกว่าให้ทำเท่าที่ทำได้ เมื่อเราทำเท่าที่เราทำได้  ทุกคนก็ทำได้ ในเมื่อทุกคนร่วมกันทำ ก็จะเกิดผลลัพธ์ของการประหยัดพลังงานตามมา ฉะนั้น “ชีวิตหาร 2”  เป็นคำที่ดี ใช้ชีวิตหาร 2 ให้เหมาะกับไลฟสไตล์ลองปรับให้เป็นหาร 2 ดู การช่วยชาติด้านการประหยัดพลังงาน จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของเราอีกด้วย

ข่าวอื่นๆ