รณรงค์ "เปิดไฟหน้ารถ" ช่วงกลางวันเพื่อลดอุบัติเหตุ

วันที่ 25 ม.ค. 2560 เวลา 19:08 น.
รณรงค์ "เปิดไฟหน้ารถ" ช่วงกลางวันเพื่อลดอุบัติเหตุ
กรมทางหลวงชวนประชาชนเปิดไฟหน้ารถช่วงกลางวันเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ ชี้ช่วยเพิ่มระยะมองเห็นจาก 670 เมตร เป็น 1,400 เมตร

นายธานินทร์  สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า  กรมทางหลวงร่วมกับสภาวิศวกร จัดโครงการ“เปิดไฟหน้ารถ ช่วยลดอุบัติภัย” เนื่องจากปัจจุบันสถิติของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลสำคัญๆ อาทิ เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงที่มีประชาชนเดินทางกลับภูมลำเนาและท่องเที่ยวจำนวนมาก

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการขอความร่วมมือประชาชนผู้สัญจรให้เปิดไฟหน้ารถขับขี่รถยนต์ในเวลากลางวันเช่นเดียวกับรถจักรยานยนต์ที่มีกฎหมายบังคับให้เปิดไฟหน้ารถ เพื่อเพิ่มทัศนะวิสัยในการขับขี่และช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ

อย่างไรก็ตามจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่พบว่าช่วงเวลากลางวันและพลบค่ำรวมกันได้มีอุบัติเหตุกว่าร้อยละ 75 ของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด ซึ่งการเปิดไฟหน้ารถในเวลากลางวันจะช่วยลดอุบัติเหตุลงได้ กว่า 30% ทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ร่วมทางสามารถมองเห็นในทุกสภาพอากาศและทุกช่วงเวลา รวมทั้งช่วยเพิ่มระยะการมองเห็นรถยนต์ที่เปิดไฟหน้ารถในเวลากลางวันจาก 670 เมตร เป็น 1,400 เมตร