posttoday

6วันปีใหม่ยอดตายอุบัติเหตุ426ศพพุ่งแซงปี59

04 มกราคม 2560

ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุช่วง 6 วันปีใหม่ 426 ศพเจ็บ 3,761 คน สูงกว่าปี2559 สาเหตุหลักขับรถเร็ว-เมาสุรา

ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุช่วง 6 วันปีใหม่ 426 ศพเจ็บ 3,761 คน สูงกว่าปี2559 สาเหตุหลักขับรถเร็ว-เมาสุรา

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. พล.ท.ธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ส่วนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย สำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2560 แถลงว่า สถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 3 ม.ค. ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการรณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"เกิดอุบัติเหตุ 422 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 59 ราย ผู้บาดเจ็บ 419 คน

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 27.73 เมาสุรา ร้อยละ 26.30 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ79.17 ส่วนใหญ่เกิดในถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 41.00 บนถนนใน อบตหรือหมู่บ้าน ร้อยละ 36.02 เส้นทางตรง ร้อยละ62.32

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. ร้อยละ 33.41 ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน ร้อยละ 44.80 ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,047จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 64,522 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 683,929 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี 110,704 ราย มีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่ 30,958 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 30,366 ราย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 20 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา 6 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดได้แก่ นครราชสีมา 21 คน

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.59 – 3 ม.ค.60 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,579 ครั้ง ยอดผู้เสียชีวิต 426 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 3,761 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 5 จังหวัด ได้แก่ พังงา แม่ฮ่องสอน ยะลา ระนอง และสตูล

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี 146 ครั้ง ซึ่งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ ชลบุรี 33 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี 156 คน โดยข้อมูลปริมาณรถของศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม พบว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 มีปริมาณรถบนท้องถนนทั้งขาเข้าและขาออกกรุงเทพฯ จำนวน 6,274,767 คัน เมื่อเทียบกับช่วงปกติ มีปริมาณรถ 4,709,499 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน1,565,268 คัน คิดเป็นร้อยละ 33.24 จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น

"เมื่อเทียบสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 6 วันที่ผ่านมา เพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ห่วงใยความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน จึงได้สั่งการให้ ศปถ. ประสานจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยกวดขันการขับรถเร็ว การคุมเข้มเมาแล้วขับ การส่งเสริมการใช้อุปกรณ์นิรภัย ตรวจสอบรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนเดินทาง และการประเมินความพร้อมของผู้ขับขี่ เพื่อป้องกันการง่วงหลับใน รวมถึงดำเนินการแก้ไขปัญหา และปิดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ โดยตั้งกรวยริมไหล่ทาง ปิดจุดกลับรถ เปิดสัญญาณไฟวับวาบบนเส้นทางเป็นระยะ ตลอดจนให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการดำเนินมาตรการยึดรถผู้ที่เมาแล้วขับอย่างเข้มข้น"พล.ท.ธีรวัฒน์ กล่าว

นอกจากนี้ให้จังหวัดถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 เพื่อวางมาตรการและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์อุบัติเหตุ ครอบคลุมทั้งการดำเนินงานในช่วงปกติ และช่วงเทศกาลสำคัญ ควบคู่กับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนน

ขณะที่นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า จากการวิเคราะห์สถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 6 วันที่ผ่านมา พบว่า ผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย ขณะที่ผู้ประสบอุบัติเหตุบางส่วนเป็นกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนที่ขับรถระยะทางไกล มีสาเหตุจากการขับรถเร็ว สภาพรถไม่ปลอดภัย และความอ่อนล้าจากการเดินทาง ทำให้มีอาการหลับใน ศปถ. จึงได้ประสานจังหวัดคุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ ทั้งการดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว และง่วงหลับใน โดยใช้กลไกการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น พร้อมรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน ควบคู่กับการดำเนินมาตรการทางสังคมและชุมชน รวมถึงมาตรการองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วง 7 วันอันตรายของช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2558-4 ม.ค. 2559 มียอดอุบัติเหตุสะสม 3,379 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 380 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 3,505 ราย