สมาคมถ่ายภาพฯให้ช่างภาพดังพ้นสมาชิก หลังแอบอ้างถ่ายภาพในหลวงร.9

  • วันที่ 22 ธ.ค. 2559 เวลา 12:13 น.

สมาคมถ่ายภาพฯให้ช่างภาพดังพ้นสมาชิก หลังแอบอ้างถ่ายภาพในหลวงร.9

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์มีมติเอกฉันท์ให้ "อนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง" พ้นสมาชิกเหตุแอบอ้างถ่ายภาพในหลวงร.9

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.ที่ผ่านมา สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เผยแพร่ประกาศเรื่อง "ให้สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ" โดยมีเนื้อหาดังนี้

ด้วยปรากฏหลักฐานเป็นที่แน่ชัดว่า นายอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง สมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หมายเลขสมาชิก 2137 ได้ทำการนำไฟล์ภาพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม ในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ที่ถ่ายโดย นายรชฎ วิสราญกุล จำนวนหลายไฟล์ ไปทำการตกแต่งสร้างเป็นภาพใหม่ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อีกทั้งยังได้ใส่ชื่อตนเองในภาพ เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ และนำไปเผยแพร่ในสื่อหลายประเภท ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ในหลายโอกาส โดยให้สัมภาษณ์เพื่อให้สาธารณชนเข้าใจว่าภาพดังกล่าวเป็นผลงานของตนเอง

คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาเรื่องนี้ ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เห็นว่า การกระทำของนายอนุชัยเป็นการกระทำที่มิบังควร อีกทั้งยังเป็นการเจตนากระทำผิดทั้งทางกฎหมายและจริยธรรม นับเป็นการประพฤติตนในทางอันเป็นที่รังเกียจของสังคม และนำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคมฯ อย่างยิ่ง

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับแก้ไขใหม่ ปี พ.ศ. 2558 ข้อ 10(5) จึงมติมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง ขาดจากสมาชิกภาพของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป ทั้งนี้ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวลงนามโดย นายนิติกร กรัยวิเชียร นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์

 

ข่าวอื่นๆ