พันธุ์พอเพียง 9 ล้านต้น สานต่อภารกิจเพื่อพ่อ

วันที่ 10 ธ.ค. 2559 เวลา 09:08 น.
พันธุ์พอเพียง 9 ล้านต้น สานต่อภารกิจเพื่อพ่อ
โดย...นิติพันธุ์ สุขอรุณ

“ปลูกป่าเพื่อให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยให้ราษฎรในท้องที่นั้นๆ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้ราษฎรเห็นความสำคัญของป่า และการปลูกป่า ให้ชาวบ้านได้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้น และควรมีประโยชน์จากกิจกรรมด้วย” ...พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ. 2527

จากพระราชดำรัสทำให้เห็นได้ว่าพระองค์ทรงห่วงใยราษฎร และตระหนักว่าป่าไม้มีความสำคัญต่อประเทศชาติ เพราะหากมีการอนุรักษ์ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนก็สามารถใช้สอยหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ได้นานัปการ

จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ “พันธุ์พอเพียง” คือ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้คนไทยร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค.ที่ผ่านมา ไปจนกว่าจะครบจำนวน 9 ล้านต้น โดยมีจุดประสงค์ในการเพิ่มจำนวนต้นไม้ในเมืองใหญ่และขยายออกไปทั่วทุกพื้นที่ทั้งประเทศ พร้อมกับปลุกจิตสำนึกถึงหลักคำสอนความพอเพียง

ช่อผกา วิริยานนท์ สมาชิกเครือข่ายต้นไม้ในเมือง เปิดเผยว่า ภาคประชาชนและภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดทำโครงการพันธุ์พอเพียง เป็นความร่วมมือกับเครือข่ายต้นไม้ในเมือง กลุ่มบิ๊กทรี และกลุ่มปลูกเลย รณรงค์เริ่มปลูกต้นไม้จากพื้นที่ภายในบ้าน โดยมุ่งเน้นเป็นไม้ยืนต้น เพื่อความยั่งยืนส่งต่อให้ลูกหลาน

สำหรับผู้ที่อยู่คอนโดมิเนียม หรืออพาร์ตเมนต์ สามารถปลูกไม้ยืนต้นในกระถางแล้วนำไปปลูกในดินต่อไป หรือจะปลูกเป็นไม้พุ่มที่สามารถปลูกในกระถางได้ ซึ่งโครงการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และหลังจากปลูกแล้วจะใช้เพจเฟซบุ๊กพันธุ์พอเพียง เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร สอบถามปัญหา หรือแนะนำวิธีดูแลต้นไม้ รวมถึงเลือกตำแหน่งการปลูกที่เหมาะสม ที่จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและคนข้างบ้านในอนาคต แต่จะสามารถดูแลรักษาต้นไม้ได้อย่างยาวนานอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ได้เริ่มเปิดรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมสร้างประวัติศาสตร์ให้กับพ่อ โดยสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการ www.panporpeang.com จากนั้นผู้ร่วมลงทะเบียนจะได้รับรหัสประจำต้นไม้เฉพาะของตนเอง พร้อมรอรับไฟล์ป้ายชื่อต้นไม้ที่มีชื่อตนเองในวันที่ปลูก โดยโครงการคาดหวังให้มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 9 ล้านต้น

นอกจากนี้ ประชาชนที่สนใจร่วมโครงการสามารถไปรับกล้าไม้ฟรีที่มีอยู่จำนวนหนึ่งได้ที่ กรมป่าไม้และสำนักงานเขตทั่วกรุงเทพมหานคร ที่สำคัญขอให้ผู้ร่วมโครงการทุกคนถ่ายภาพตนเองกับต้นไม้ที่ปลูก โพสต์ลงบนสื่อโซเชียลของแต่ละคน และใส่ #พันธุ์พอเพียง และ # ชื่อจังหวัดที่ปลูก เพื่อโครงการจะนำภาพของทั้ง 9 ล้านคน มาประกอบรวมเป็นภาพเดียวกันเพื่อเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่อไป พร้อมทั้งจะมีการรวบรวมรายชื่อทั้ง 9 ล้านรายชื่อ มอบให้กับภาครัฐเพื่อบันทึกเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ของความจงรักภักดีที่พสกนิกรชาวไทยมีให้ต่อในหลวงรัชกาลที่ 9

“คำว่า พอเพียง ไม่ได้เป็นแค่คำสอนให้ใช้อย่างประหยัด ส่วนตัวคิดว่า พอเพียง คือ พอดี จะพอดีได้เมื่อรู้อย่างลึกซึ้งและตัดสินใจได้ว่าอะไรที่มากเกินไป อะไรที่น้อยเกินไป จึงจะกลับมาเข้าใจว่าอะไรคือพอดี พอเพียงที่ยั่งยืน ซึ่งการปลูกต้นไม้ในบ้านของเราจะทำให้นึกถึงพระองค์ทุกครั้งที่รดน้ำ เพราะพระองค์ยังอยู่ในจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกคนตลอดไป” ช่อผกา กล่าว