ธรรมกายปฏิเสธนำเงินวัดไปเล่นหุ้น เตรียมยื่นคัดค้านปิดช่องDMC

วันที่ 07 ธ.ค. 2559 เวลา 14:38 น.
ธรรมกายปฏิเสธนำเงินวัดไปเล่นหุ้น เตรียมยื่นคัดค้านปิดช่องDMC
ฝ่ายสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายยืนยันไม่มีการนำเงินวัดไปซื้อขายหุ้นในตลาด เตรียมยื่นค้านกสทช.ระงับออกอากาศช่องDMC

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า จากกรณีปรากฎข่าวเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายและสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC วัดพระธรรมกายขอชี้แจง ดังนี้

1.กรณีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ตั้งข้อสงสัยว่า ผู้เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนเช็คจากสหกรณ์ฯคลองจั่น เข้าวัดพระธรรมกาย ได้นำเช็คไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นั้น วัดพระธรรมกายขอปฏิเสธว่า ไม่มีการนำเงินของวัดไปซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น ข้อสงสัยของเจ้าหน้าที่ดีเอสไอจึงไม่เป็นความจริง

ทั้งนี้ วัดพระธรรมกายรับบริจาคโดยสุจริตและเปิดเผย และได้นำเงินบริจาคไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค ดังนั้น หากเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ มีเอกสารหรือหลักฐานที่ระบุชัดว่าทางวัดพระธรรมกายนำเช็คสหกรณ์ฯคลองจั่นไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้นำมาแสดงเพื่อความชัดเจน ป้องกันความสับสนในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของประชาชน และเพื่อความเป็นธรรมแก่วัดพระธรรมกายด้วย

2.กรณีที่กสทช.พิจารณาระงับการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์วัดพระธรรมกายDMC TV นั้น วัดพระธรรมกาย ขอคัดค้านความเห็นดังกล่าว และยืนยันว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ไม่มีการยุยง สร้างความปั่นป่วนแต่ประการใด

ทั้งนี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อพระพุทธศาสนาผ่านดาวเทียม ช่อง DMC เป็นโครงการเผยแพร่ธรรมะ 24 ชั่วโมง ก่อตั้ง 9 พ.ค. 2545 (กว่า 14 ปี) เผยแพร่ใน 4 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ผ่านเว็บไซต์และดาวเทียมครอบคลุมทุกทวีป เนื้อหารายการประกอบด้วย พุทธประวัติ, ชาดก, สมาธิเบื้องต้น, กิจกรรมเยาวชนเก่งและดี, ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก, ธรรมะภาษาภาษาอังกฤษและจีน, การเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างแดน, ถามตอบปัญหาธรรมะ

ดังนั้น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ขอปฏิเสธข้อกล่าวหาอันขาดรายละเอียด และหลักฐานยืนยันใดๆ พร้อมขอเรียกร้องความเป็นธรรม หากมีความเชื่อว่าทางสถานีฯ มีพฤติการณ์ตามที่มีการกล่าวหา ขอให้ผู้กล่าวหาได้ระบุพฤติการณ์นั้นๆ ให้ชัดเจน ไม่คลุมเครือ เพราะการกล่าวหาลอยๆ นำมาสู่ความเสื่อมเสียชื่อเสียงของสถานีฯ เป็นอย่างยิ่ง

พร้อมกันนี้ ขอชี้แจงว่า ที่ผ่านมาทางสถานีฯ ได้ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย และจริยธรรมสื่อมวลชนอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด จุดยืนของสถานีฯ คือ มุ่งส่งเสริมการศึกษาศีลธรรม ร่วมสร้างวิถีแห่งการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นสื่อกลางในการน้อมนำธรรมะของพระพุทธองค์มาเป็นเครื่องมือสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่บุคคล สังคม และประเทศชาติ ไม่ได้มีพฤติการณ์อันเป็นภยันตรายต่อความสงบเรียบร้อย หรือเผยแพร่ข้อมูลที่เข้าข่ายเป็นการชักชวน ยุยง เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนหรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ตามที่มีการกล่าวหาแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ซึ่งขณะนี้ทางสถานีฯ กำลังเตรียมยื่นคัดค้านการระงับเผยแพร่ภาพและเสียง ทั้งนี้ การกระทำของเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ถือว่าขัดกับหลักเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน อีกด้วย