เผยภาพแบบก่อสร้างพระเมรุมาศในหลวงร.9

  • วันที่ 28 พ.ย. 2559 เวลา 16:15 น.

เผยภาพแบบก่อสร้างพระเมรุมาศในหลวงร.9

อธิบดีกรมศิลปากรเผยภาพแบบก่อสร้างพระเมรุมาศในหลวงรัชกาลที่ 9 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ก.ย. 2560

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปิดเผยว่า ภาพแบบก่อสร้างพระเมรุมาศที่ทางกรมศิลปากรได้ดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. วันนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

นายอนันต์ กล่าวว่า แนวคิดการออกแบบพระเมรุมาศยึดตามหลักโบราณราชประเพณีการสร้างพระเมรุมาศของพระมหากษัตริย์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รวมทั้งยึดหลักแนวคิดคติความเชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในสถานะเสมือนสมมติเทพตามระบอบเทวนิยม จึงจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองเขาพระสุเมรุ โดยพระเมรุมาศจะเป็นทรงบุษบก 9 ชั้น สูง 50.49 เมตร เป็นองค์ประธานอยู่ตรงกลาง และมีซุ้มบุษบกรายรอบ 8 ซุ้ม ประกอบกับจะมีการประดับสัตว์หิมพานต์รอบพื้นที่ ซึ่งมีพื้นที่โดยรอบจะเป็นผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างด้านละ 60 เมตร และใช้เสาโครงแบบครุฑ ขณะที่พระโกศจันทน์นั้นจะประกอบขึ้นจากลายกนกต่าง ๆ โดยทุกขั้นตอนจะดูแลจากช่างกรมศิลปากรอย่างใกล้ชิด

สำหรับขั้นตอนการก่อสร้างพระเมรุมาศ จะมีการก่อสร้างปิดรั้วสนามหลวง ขณะเดียวกันจะมีการตอกหมุดกึ่งกลางพระเมรุมาศ และมีพิธีบวงสรวงบูรณะราชรถ พระยานมาศ เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 โดยกรุงเทพมหานครจะสามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับกรมศิลปากร เพื่อจัดสร้างพระเมรุมาศได้ไม่เกินวันที่ 10 มกราคม 2560 เพราะในช่วงปีใหม่จะต้องใช้พื้นที่สนามหลวงในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และวางแผนจะดำเนินการให้เสร็จไม่เกินเดือนกันยายน 2560

 

 

 

ข่าวอื่นๆ