จัดงานทิ้งกระจาดเมืองสุพรรณบุรี

วันที่ 27 ส.ค. 2553 เวลา 21:03 น.
จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับ ททท. และนักธุระกิจ ประชาชน  ร่วมกันจัดงานทิ้งกระจาด ประจำปี 2553 วันนี้ได้ทำพิธีเปิดโดยมีนายบรรหาร อดีตนายยกมาเป็นประธาน และได้เชิญเจ้าพ่อหลักเมือง และเซียนต่างๆ ร่วมขบวนแห่รอบเมืองเพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา  โดยขบวนแห่เริ่มตั้งแต่พิพิธพันณ์มังกรยัก แล้วแห่เข้าเมืองเข้ามาที่ศาลหลักเมืองเดิมซึ่งติดกับหอคอยบรรหาร แจ่มใส อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี