ชงย้ายคุกกรุงเก่าพ้นมรดกโลก

วันที่ 24 พ.ย. 2559 เวลา 08:29 น.
ชงย้ายคุกกรุงเก่าพ้นมรดกโลก
ทส.ถกเสนอรัฐบาล ย้ายเรือนจำเมืองกรุงเก่าพ้นเขตมรดก โลกด้านยูเนสโกพบ 16 วัดบูรณะผิดเพี้ยน หลังน้ำลด

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (ทส.) ว่าได้เสนอให้มีการย้ายเรือนจำ จ.พระนครศรีอยุธยาออกจากเขตมรดกโลก ซึ่งทำได้ไม่ยากนัก เพราะเป็นหน่วยราชการเหมือนกัน เวลานี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันจะต้องมีการจัดระเบียบใหม่บริเวณพื้นที่มรดกโลก โดยเฉพาะพื้นที่เกาะเมืองที่มีความหนาแน่นมากมองดูแล้วไม่สะอาดตา รวมทั้งการควบคุมสิ่งก่อสร้างในพื่นที่โดยรอบเพราะมีการก่อสร้างตลอดเวลา

นายวีระ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้หารือกันถึงข้อกังวลและห่วงใยของคณะกรรมการมรดกโลก 5 ข้อ คือ 1.ให้ไทยจัดอบรมด้านการอนุรักษ์โบราณสถานเพราะหลังเกิดน้ำท่วมปี 2554 ได้รับความเสียหายมาก จะต้องได้รับการบูรณะแก้ไขเร่งด่วน 2.อยากให้ทำแผนแม่บทการจัดการบริหารอนุรักษ์ให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น โดยจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติเข้าร่วม 3.ให้ไทยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาจัดการบริหารโบราณสถาน ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา 4.ให้มีการควบคุมสิ่งก่อสร้างต้องมีการพิจารณาเรื่องความหนาแน่นของพื้นที่เป็นหลักด้วย ซึ่งจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงมหาดไทย กรมศิลปากร มาร่วมพิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดการอนุญาตอีกครั้ง

นอกจากนี้ 5.มีผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการมรดกโลก ได้มาร่วมประเมินการบูรณะวัดที่อยู่ในแหล่งมรดกโลกซึ่งพบว่าวัด 16 วัด มีรูปแบบการบูรณะผิดเพี้ยนไปจากเดิม ประกอบด้วย 1.วัดพระศรีสรรเพชญ์ 2.วัดมหาธาตุ 3.วัดราชบูรณะ 4.วัดพระราม 5.วัดป่าสัก 6.วัดสะพานนาค 7.วัดส้ม 8.วัดเจ้าพราหมณ์ 9.วัดมหาสมัน 10.วัดหลวงชีกรุด 11.วัดวังชัย 12.วัดโพง 13.วัดพระงาม 14.วัดชุมแสง 15.วัดสังขปัต และ 16.วัดไตรตรึง ซึ่งข้อผิดพลาดทั้งหมด ทางกรมศิลปากร จะเข้าไปแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบดังเดิม

ภาพ https://www.facebook.com/ayutthaya.prison