ฝนตกน้ำในเขื่อนเพิ่ม

วันที่ 27 ส.ค. 2553 เวลา 15:32 น.
กรมชลประทาน เผย น้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้นหลังฝนตกหนัก หลายแห่งพ้นวิกฤตน้ำน้อย

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนที่ตกชุกหน้าแน่นและตกหนักในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคอีสาน ส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำต่างๆ เพิ่มมากขึ้น อ่างเก็บน้ำหลายแห่งเดิมมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย ก็มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจนพ้นวิกฤตน้ำน้อย

แต่อย่างไรก็ตาม อ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ยังถือว่ามีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง หลายแห่งยังมีน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย เช่น เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ เขื่อนมูลบน จ.นครราชสีมาและเขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์ เป็นต้น ซึ่งจะต้องเน้นการเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด ไปจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝน เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้านี้อย่างเพียงพอ

สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ณ วันที่  27 ส.ค. 53 มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 39,213 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 53 ของความจุสามารถรองรับปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้อีกกว่า 34,342 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ มีปริมาณน้ำดังนี้

ภาคเหนือ ที่เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 4,776 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 35 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 8,600 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 5,140 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 54 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 4,300 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 344 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 45 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 400 ล้านลูกบาศก์เมตร

สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคอีสาน อ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ มีน้ำไหลเข้าอ่างฯมากขึ้น ส่งผลให้เขื่อนหลายแห่งรอดพ้นวิกฤตน้ำน้อย อาทิ เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 88 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 74 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีก 30 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 199 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 38 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 300 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ  918 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 64 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 500 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 108 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 34 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 200 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในเขตพื้นที่ภาคกลาง ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 355 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 37 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 600 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 57 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 36 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 135 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 56 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 96 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 43 ของความจุอ่างฯทั้งหมด สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร