จุรินทร์ สั่งสธ. ตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์

วันที่ 27 ส.ค. 2553 เวลา 14:57 น.
จุรินทร์ สั่งสธ. ตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม  สำรองยาชุดน้ำท่วม 1 แสนชุด  สนับสนุนจังหวัด

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ เกิดน้ำท่วมขังในบางจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเช่นบริเวณที่ลุ่ม หรือริมแม่น้ำ ได้สั่งการให้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม     และให้สำรองยาชุดน้ำท่วมจำนวน 1 แสนชุดและงบประมาณพร้อมให้การสนับสนุนจังหวัด และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศให้การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทั้งการรักษาพยาบาล การป้องกันควบคุมโรคทั้งในช่วงน้ำท่วมและภายหลังน้ำลด  

พร้อมทั้งให้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อยู่ห่างไกล รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำ ความรู้แก่ประชาชนในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆทั้งจากการบาดเจ็บ ถูกสัตว์มีพิษที่หนีน้ำมาอยู่ในบ้านกัดต่อย  รวมทั้งโรคที่ตามมากับน้ำท่วม เช่นโรคฉี่หนู ไข้หวัดใหญ่ และไข้เลือดออก เป็นต้น

ทางด้านนายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา ซึ่งมีหลายจังหวัดได้รับผลกระทบเช่น จังหวัดเชียงราย อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการถึงหมู่บ้านที่ประสบภัย   โดยที่จังหวัดเชียงรายได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 2 อำเภอคือที่อ.พญาเม็งราย และอ.เวียงชัย  พบประชาชนเจ็บป่วยประมาณ 100 ราย เจ็บป่วยทั่วไปเช่น ไข้หวัด น้ำกัดเท้า  และถูกตะขาบกัด 2 ราย อาการไม่รุนแรง  ขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้สำรองยาสามัญประจำบ้านประมาณ 5,000 ชุด เพื่อแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ประสบภัย   วันนี้ระดับน้ำลดลงแล้ว  ได้ให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังโรคที่อาจเกิดตามมาภายหลังน้ำลดเช่นโรคอุจจาระร่วง  โรคฉี่หนู  โรคตาแดง อย่างต่อเนื่อง   

อย่างไรก็ดี  เพื่อป้องกันและลดความเสียหายจากน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก  กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง   เฝ้าระวัง และสำรวจขนย้ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์  และอุปกรณ์อื่นๆ   ไปไว้ในจุดที่ปลอดภัย  เพื่อให้สามารถให้บริการผู้ป่วยได้ตลอดเวลา  ส่วนประชาชนที่ประสบภัย หากเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถโทรแจ้งขอรับบริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉินทางหมายเลข 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง