คลิปข่าว จัดงาน เอ้กอี้เอ้กเอ้ก กระตุ้นคนไทยกินไข่

วันที่ 27 ส.ค. 2553 เวลา 14:19 น.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดงาน เอ้ก อี้ เอ้ก เอ้ก 2010 (egg E egg egg 2010)