คลิปข่าว รัฐบาลพร้อมสร้างความมั่นคงทางสวัสดิการ

วันที่ 27 ส.ค. 2553 เวลา 13:34 น.
การดำเนินการจะเป็นรูปธรรมในอีก 6 ปี ข้างหน้า