พื้นที่ปลูกปาล์มรุกรานนาข้าว

วันที่ 27 ส.ค. 2553 เวลา 07:16 น.
เพิ่มกำลังผลิตรับ‘ไบโอดีเซล’เกษตรฯสั่งขยายปีละ5แสนไร่

ปาล์มน้ำมันราคาพุ่ง เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูก หวั่นกระทบนาข้าว

นายกฤษณชน เทพเกลี้ยง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า ราคาปาล์มน้ำมันที่พุ่งสูงกว่ากิโลกรัมละ 7 บาท ทำให้พื้นที่ปลูกปาล์มขยายตัวเพิ่มขึ้น 6 เท่า ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา จาก 5,000 ไร่ ในปี 2549 เพิ่มขึ้นเป็น 3 หมื่นไร่ ในปัจจุบัน และคาดว่าอีก 5 ปีนับจากนี้จะเพิ่มเป็น 1 แสนไร่ ซึ่งจะกระทบต่อพื้นที่ปลูกข้าวในอนาคต

“พื้นที่พัทลุงปลูกกันมากในพื้นที่นาร้าง ซึ่งได้พยายามรณรงค์อย่าเข้าไปรุกรานนาข้าว ซึ่งเดิมพื้นที่นาข้าวมีประมาณ 6 แสนไร่ แต่เมื่อราคายางพาราสูงขึ้น สวนยางพาราจึงรุกรานพื้นที่นาข้าวจนเหลือประมาณ 3 แสนไร่ ซึ่งในอนาคตการเพิ่มขึ้นของสวนปาล์มจะทำให้พื้นที่นาข้าวลดน้อยลงไปอีก” นายกฤษณชน กล่าว

นายกฤษณชน กล่าวว่า การขยายตัวของสวนปาล์ม ทำให้ลานเทรับซื้อปาล์มจากเดิมมีอยู่ 4 แห่ง เพิ่มเป็น 10 แห่ง ขณะนี้นักลงทุนกำลังตรวจสอบข้อมูลการผลิต แหล่งเพาะปลูก เพราะจะมีการเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม รวมทั้งสหกรณ์ชาวสวนปาล์ม ก็มีการขับเคลื่อนจะตั้งโรงงานอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กขึ้นมาเองด้วย

แหล่งข่าวจากวงการธุรกิจน้ำมันปาล์มภาคใต้ เปิดเผยว่า ปัจจัยที่ทำให้ราคาปาล์มพุ่งสูงขึ้น นอกจากตลาดญี่ปุ่น จีน และอเมริกา จะมีความต้องการมากแล้ว ขณะนี้รัฐบาลเตรียมยกเลิกน้ำมันไบโอดีเซล บี3 คาดว่าปลายปีนี้จะหันมาผลิตน้ำมันไบโอดีเซล บี10 กับ บี5 แทน ดังนั้นปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มจะเพิ่มมากขึ้น

นายอนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประกาศพื้นที่ส่งเสริมปลูกปาล์มให้เพิ่มขึ้นจาก 23 จังหวัดในปัจจุบัน เพื่อให้เกษตรกรได้สิทธิพิเศษในเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งขณะนี้พบว่ามีการปลูกกันมากกว่า 40 จังหวัด

“ในอนาคตแผนผลิตน้ำมันไอโอดีเซลของกระทรวงพลังงานจะต้องใช้ปาล์มน้ำมันถึงวันละ 8.5 ล้านลิตร หากไม่มีการส่งเสริมเพิ่มจะกระทบต่อแผนพลังงานทดแทนได้” นายอนันต์ กล่าว
ด้านนายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายร่วมกันกับกระทรวงพลังงานที่จะขยายพื้นที่ปลูกปาล์มให้ได้ 3 ล้านไร่ ภายในปี 2555 โดยกำลังศึกษาพื้นที่ซึ่งเหมาะสม เนื่องจากเป็นพืชที่ใช้น้ำมาก เพื่อส่งเสริมให้มีการปลูกเพิ่มขึ้นปีละ 5 แสนไร่ จากปัจจุบันที่มีอยู่ประมาณ 3.8 ล้านไร่