เผยเดือนส.ค.มีตำแหน่งงานว่าง1.6แสนตำแหน่ง

วันที่ 26 ส.ค. 2553 เวลา 21:46 น.
เผยตัวเลขเดือนส.ค.นายจ้างต้องการแรงงาน1.6 แสนอัตรา เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 2.3 หมื่นตำแหน่งขณะที่ตัวเลขการว่างงานปัจจุบันอยู่ที่ 4.6 แสนคน

นายสุธรรม นทีทอง โฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงสถานการณ์ความต้องการแรงงานในเดือน ส.ค. ว่ากรมการจัดหางานได้รับแจ้งจากสถานประกอบการว่ามีความต้องการแรงงานทั้งสิ้นจำนวน1.6 แสนอัตราเพิ่มขึ้นจากเดือน ก.ค. 2.3 หมื่นอัตรา

ตำแหน่งงานที่ต้องการแบ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหาร-ผู้จัดการ 3,427 อัตรา ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 7,764 อัตรา  ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 1.5 หมื่นอัตรา เสมียน-เจ้าหน้าที่ 1.9 หมื่นอัตรา พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด 2.8 หมื่นอัตรา

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านการเกษตรและประมง (แปรรูปขั้นพื้นฐาน) จำนวน 772 อัตรา ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ 1.7 หมื่นอัตรา ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 2 หมื่นอัตราและอาชีพงานพื้นฐาน 5.2 หมื่นอัตรา

ขณะที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้สำรวจข้อมูลเดือน มิ.ย. 2553 พบว่ามีกำลังแรงงานประมาณ 38.8 ล้านคน แบ่งเป็นผู้มีงานทำ 38.1 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.6 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 1.2% ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่เคยทำงานมาก่อน  2.8 แสนคนและไม่เคยทำงานมาก่อน 1.8 แสนคน