ส่งเสริมการอ่าน เปิดโลกจินตนาการด้วยวรรณกรรม

วันที่ 13 พ.ย. 2559 เวลา 07:34 น.
ส่งเสริมการอ่าน เปิดโลกจินตนาการด้วยวรรณกรรม
โดย...คีตะ

เพื่อส่งเสริมทักษะการสอนแก่ครูบรรณารักษ์ ทางนานมีบุ๊คส์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคส่งเสริมการอ่าน ด้วยวรรณกรรมแสนสนุก” เพื่อให้ครูบรรณารักษ์สามารถนำวรรณกรรมมาเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้นักเรียนรักการอ่าน โดยนำประเด็นน่าสนใจในหนังสือมาดัดแปลงเป็นกิจกรรม รวมทั้งให้วรรณกรรมช่วยเปิดโลกจินตนาการ สร้างความรู้ พร้อมความบันเทิง และนำไปสู่นิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน

ศกุนตลา สุขสมัย อดีตรองผู้อำนวยการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) บอกว่า วรรณกรรมนั้นเต็มไปด้วยประโยชน์ วรรณกรรมเป็นเครื่องมือที่ครูบรรณารักษ์สามารถนำมาใช้ส่งเสริมการอ่านได้เป็นอย่างดี “แต่สิ่งแรกต้องเริ่มที่ครูบรรณารักษ์ต้องอ่านก่อน เพื่อให้เข้าใจแก่นแท้ของวรรณกรรมเรื่องนั้นๆ เมื่อเรารู้จักวรรณกรรมดีแล้วก็สามารถหยิบยกมาแนะนำให้นักเรียนอ่าน หรือทำเป็นกิจกรรม โดยเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขากำลังสนใจ หรือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมไปถึงนำมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่กำลังสอน แต่กิจกรรมก็ต้องน่าสนใจและจุดประกายให้เขาอยากกลับไปอ่านหนังสือเล่มนั้นต่อได้ นั่นถือว่าประสบความสำเร็จ”

 

ในการอบรมครูบรรณารักษ์ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสามารถดัดแปลงไปใช้กับเด็กๆ ได้ ทั้งยังมีผลงานจากโรงเรียนที่เคยประสบความสำเร็จมาแสดง

สุเมษา จำรูญศิริ ครูบรรณารักษ์ โรงเรียนท่าลี่วิทยา จ.เลย บอกว่าการอบรมได้ประโยชน์มาก “ที่สำคัญคือ ได้แรงบันดาลใจในการนำไปพัฒนางานของตนเอง เพราะโดยส่วนตัวคิดว่าการพัฒนานิสัยรักการอ่านกับเด็กนั้นทำยาก แต่ก็ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ แต่พัฒนาการของเด็กเป็นไปอย่างช้าๆ ทำให้เกิดความท้อบ้าง ทุกครั้งที่ได้มาร่วมอบรมก็จะได้แลกเปลี่ยนกับคุณครูท่านอื่นๆ ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ช่วยให้เรามีแรงกระตุ้นในการทำงานต่อ” หลายกิจกรรมครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนของตัวเองได้ ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนชายขอบ ในอำเภอที่ไม่มีร้านหนังสือเลย “โรงเรียนท่าลี่วิทยาจึงเป็นห้องสมุดแห่งเดียวของอำเภอ ดังนั้นถ้าเราสามารถทำให้เด็กๆ รักการอ่านได้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชุมชนของเราให้ดีขึ้นได้”

การอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ที่จัดอบรมให้กับโรงเรียนซึ่งเป็นสมาชิกฟรี ปีละ 2 ครั้ง สนใจเข้าร่วมโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ติดต่อ 02-662-3000 ต่อ 5226 คุณสิตา หรือต่อ 4425 คุณนิตยา