มติ รพ.เอกชนเสนอแก้ ม.41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ

วันที่ 26 ส.ค. 2553 เวลา 16:55 น.
รพ.เอกชน มีมติให้แก้ ม.41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ อย่างครอบคลุม เสนอ “จุรินทร์” แล้ว 

นพ.เอื้อชาติ กาญจนชาติ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ในฐานะประธานกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เปิดเผยในที่ประชุมร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ที่จัดโดยสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป(รพศ./ รพท.) ว่าได้ทำหนังสือแจ้งไปยังนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.สาธารณสุข (สธ.) ถึงผลการประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเมื่อวันที่ 14 ก.ค. ซึ่งมีมติเสนอความเห็นแก้ไขมาตรา 41 แห่งพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่กำหนดให้กันเงินจำนวนไม่เกิน 1% ของเงินที่จ่ายให้หน่วยบริการไว้ช่วยเหลือเบื้องต้น โดยให้แก้ไขเพื่อครอบคลุมผู้รับบริการและสถานบริการทั้งหมด พร้อมทั้งให้ขยายจากเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินชดเชยความเสียหาย

“เสนอให้แก้ไขข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2549 ให้ครอบคลุมผู้รับบริการทุกคน” นพ.เอื้อชาติ กล่าว