ยึดแนวบริหาร ทำเร็ว คิดเร็ว รากหญ้าต้องมาก่อน

วันที่ 26 ส.ค. 2553 เวลา 14:05 น.
แนวนโยบายที่ ทองใบ เพ็งธรรม ปลัดเทศบาลเมืองนางรอง จ.บุรีรัมย์ นำหลักแนวคิดยึดมั่นตลอดมานับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งปลัด จะเน้น"ทำเร็ว คิดเร็ว ถูกต้อง เรียบร้อย" เอาใจคนรากหญ้าจนกลายเป็นขวัญใจชาวบ้าน

 

หลังจากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร์ 2527 ทองใบ เป้าหมายอันดับแรกคือต้องการอาสาเข้ามารับใช้คนท้องถิ่นมากกว่าจะคิดไปทำอาชีพอื่นเหมือนกับเพื่อนร่วมรุ่นที่ไปเอาดีทางด้านนักกฎหมาย จึงตัดสินใจสมัครสอบบรรจุในตำแหน่งนิติกร 3 ที่เทศบาลเมือง(ทม.)มุกดาหารและก็ไม่ทำให้เขาผิดหวัง แต่อยู่ที่นั้นได้ไม่นาน ก็ขอย้ายเข้ามาทำงานที่บ้านเกิด คือ ที่ทม.นางรอง เมื่อราวเดือนก.ค. 2528 ในสมัยนั้นเพิ่งได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบล(ทต.)               
 
ปลัด ทม.นางรอง เล่าว่า ในช่วงที่มารับตำแหน่งใหม่ๆงานที่ได้รับมอบหมายทำงานจิปาถะทั่วไป ทำตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบ โดยไม่เคยคิดเกี่ยงงอ ไม่ว่าจะเป็น การเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ทำแผน และทำงบประมาณ เป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดตั้งชุมชน  เลือกกรรมการชุมชน  เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ทำเสียงตามสาย  ทำหน้าที่ประกาศข่าวเช้า-เย็น  เป็นพิธีกรในงานของเทศบาล และงานสารพัดประโยชน์อื่นๆ อีกมาก
 
 "แต่จากการทำงานหลากหลายประเภท  ก็ทำให้ได้รับประสบการณ์ในการทำงานที่หลากหลายมากกว่าคนอื่น  จึงได้นำเอาความรู้และประสบการณ์ที่มีไปใช้ในการสอบเปลี่ยนสายงานเพื่อเลื่อนขั้น ในสมัยนั้นกรมการปกครองเป็นผู้ดำเนินการเอง ถือว่ายากกว่าในสมัยนี้เยอะมาก แต่ก็สอบได้ในตำแหน่งนักบริหารทั่วไป ถือว่าเป็นรุ่นแรกของ ทต.นางรองเลยก็ว่าได้ หรือจะถือว่าเป็นรุ่นแรกของประเทศเลยก็ได้ เพราะไม่เคยมีตำแหน่งนี้มาก่อน ต่อมาจึงได้บรรจุเป็นหัวหน้าสำนักปลัดของ  ทต.นางรอง"
 
ทองใบ เล่าต่อว่า ก่อนมาเป็นปลัดทม.นางรอง ก่อนหน้านั้น ในปี 2535 เป็นข้าราชการระดับ 5 แต่ก็สอบเลื่อนเป็นระดับ  6 ในตำแหน่งหัวหน้ากองวิชาการและแผนงาน บรรจุที่ ทม.บุรีรัมย์ ปี 2539 สอบเป็นรองปลัดเทศบาล ระดับ 6 บรรจุที่ ทม.หนองบัวลำภู ปี 2540 กลับมาเป็นรองปลัดทม.บุรีรัมย์ ปี 2542 ไปเป็นปลัดเทศบาล 7 ที่ ทต.ลำปลายมาศ  และในปีเดียวกันก็ย้ายมาเป็นปลัด ทม.นางรอง จนถึงปัจจุบัน โดยเป็นปลัดเทศบาลระดับ 9
 
 "หน้าที่ตามกฎหมาย ผมว่าปลัดทุกคนก็คงทำได้ทุกคน เพียงแต่ว่าการบริหารงานในแต่ละเทศบาลจะแตกต่างกันออกไป เราจึงต้องบริหารงานตามแต่สถานการณ์  สำหรับที่ ทม.นางรองต้องคอยให้คำปรึกษา  และแนะนำในเรื่องการทำงานที่เป็นงานด้านสร้างสรรค์โครงการใหม่ๆ  คอยตรวจสอบ และเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆ  พร้อมทั้งรับฟังคำสั่งในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นนโยบายหรือความต้องของฝ่ายบริหาร   ทั้งด้านบริการหรือการแก้ปัญหาของชุมชนจากนายกเทศมนตรี ต้องเป็นคนกลางคอยเชื่อมประสานระหว่างข้าราชการ ลูกจ้าง กับผู้บริหาร และยังต้องเป็นผู้นำข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อชุมชนด้วย"
 
ปลัด ทม.นางรอง เล่อต่อว่า การทำงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบงานไม่ว่าจะเป็นงานตามหน้าที่ปกติ  การรายงาน  การชี้แจงหรืองานที่ต้องบริการประชาชน และงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ  ต้องทำงานให้รวดเร็ว ถูกต้อง เรียบร้อย  และได้สอนผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอว่า  การทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง และเรียบร้อยนั้นเป็นเรื่องดีที่สุด
 
"ต้องรู้รับผิดชอบ รู้หน้าที่   ระเบียบกฎหมาย  รู้นโยบายของผู้บริหาร  การที่จะรู้ได้ต้องมาจากการ อ่าน ฟัง  ถาม  แล้วลงทำ เมื่อมีความรู้แล้วจึงทำและต้องทำแบบรับผิดชอบ รับผิดชอบต่อตัวเอง ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อเพื่อนร่วมงาน  ต่อหน่วยงาน และประชาชนด้วย ถ้ามีความรู้และทำอย่างรับผิดชอบแล้ว งานก็จะเสร็จได้อย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง และเรียบร้อย"
 
 อย่างไรก็ตามปัญหาที่ข้าราชการท้องถิ่นส่วนใหญ่ที่มักจะพบเจอและประสบอยู่นั้น ก็คงเป็นเรื่องที่คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลที่มีขนาดใหญ่หรือเล็ก สำหรับการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดที่อยากจะแนะนำก็คือการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

นอกจากนี้อีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการเข้ามาดำเนินงานใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพราะไม่ยอมเข้าสู่เบ้าหลอม คือ เข้าสู่การเรียนรู้การทำงานจากบุคลากรที่เก่าแก่ แต่จะเรียนรู้งานจากระบบกฎหมายใหม่  สำหรับน้องๆ อาจจะมองว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไร แต่ที่จริงแล้วมันจะเป็นปัญหาตามมา ขอให้เชื่อผู้ใหญ่แล้วการทำงานจะราบรื่นไปได้ด้วยดี
 
   นี่เป็นหลักคิดบางส่วนในการทำงานของ "ทองใบ เพ็งธรรม" ปลัดเทศบาลเมืองนางรอง ข้าราชการท้องส่วนถิ่นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่หลากหลาย และมีความต้องการที่จะรับใช้ประชาชนอย่างจริงใจ