เด็กไทยไอคิวคิวต่ำขาดไอโอดีน

วันที่ 26 ส.ค. 2553 เวลา 14:05 น.
องค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟเผยเด็กไทยไอคิวต่ำมากเพราะขาดไอโอดีนสธ.แบ่ง3กลุ่มเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ --ทารก-เด็กเล็กเร่งแก้ปัญหา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ผลสำรวจในปี2552 พบตัวเลขที่น่าตกใจว่าเด็กไทยไอคิวต่ำลง เฉลี่ยที่91จุด ซึ่งอยู่ระดับต่ำมาก เพราะตามเกณฑ์มาตรฐานสากลไอคิว เฉลี่ยอยู่ที่ 90-110 จุด องค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟสรุปตรงกันว่าเด็กไทยขาดไอโอดีน ดังนั้นจึงต้องเร่งแก้ไขปัญหาใน3กลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย 1.หญิงตั้งครรภ์ พบผลสุ่มสำรวจมีภาวะไอโอดีนในปัสสาวะต่ำกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร ร้อยละ 59 ลูกที่คลอดออกมาจึงมีโอกาสเสี่ยงพิการหรือปัญญาอ่อน ซึ่งจะให้สถานบริการสาธารณสุข แจกไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ที่ไปฝากครรภ์ฟรี ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้
 
กลุ่มที่2 คือ กลุ่มทารกแรกเกิด ต้องตรวจเลือดทุกคนเพื่อดูระดับไทรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งจะมีผลต่อความเฉลียวฉลาด และการเจริญเติบโตของเด็ก หากพบว่าไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ ให้รีบรักษาทันที  โดยฮอร์โมนไทรอยด์จะสัมพันธ์กับไอโอดีน และกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มเด็กเล็กจนถึงประชาชนทั่วไป เนื่องจากไอโอดีนมีความจำเป็นสำหรับคนทุกเพศทุกวัย  สำหรับเด็กหากโตขึ้น และขาดไอโอดีนระดับไอคิวจะพร่อง ซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดให้ทุกประเทศเติมไอโอดีนในเกลือ