คลิปข่าว ผู้ส่งออกข้าวร้อง พณ.เปิดสต๊อกข้าว

  • วันที่ 26 ส.ค. 2553 เวลา 11:02 น.

ผู้ส่งออกข้าวเตรียมทำหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ ให้พิจารณาคำขอซื้อจากผู้ต้องการขอซื้อข้าวรัฐบาลลาวอีกด้วยเพื่อความเป็นธรรม ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ร่วมประชุม AEN ที่เวียดนาม

ข่าวอื่นๆ