ไข้หวัดใหญ่ระบาดหนักกทม.

วันที่ 08 พ.ย. 2559 เวลา 08:07 น.
ไข้หวัดใหญ่ระบาดหนักกทม.
ไข้หวัดใหญ่ระบาดหนัก กทม.พบผู้ป่วยพุ่ง 8,000 ราย พร้อมกำชับศูนย์ สธ.เฝ้าระวัง เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลุ่มเสี่ยง

นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพ มหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม.ตรวจพบผู้ป่วยไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 ก.ย.ที่ผ่านมาทั้งสิ้น 8,382 ราย ซึ่งสาเหตุที่โรคดังกล่าวระบาดหนักเนื่องจากอยู่ในช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวน แต่ กทม.ได้กำชับให้ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง เร่งรัดมาตรการเฝ้าระวัง รายงานผู้ป่วยตามนิยามการเฝ้าระวังและแนวทางสอบสวนโรคไข้หวัดใหญ่อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเร่งรัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคแก่กลุ่มเสี่ยงประชาชนทั่วไป ขณะเดียวกัน ขอให้ประชาชนรักษาอนามัยส่วนบุคคล เน้นกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และใช้หน้ากากอนามัย เมื่อป่วยเป็นไข้หวัด ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหากเป็นโรคไข้หวัดใหญ่จะมีอาการรุนแรง อาทิ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หอบหืด โรคหัวใจ เบาหวาน ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กก.ขึ้นไป ผู้ที่มีอายุ 68 ปีขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือน-2 ปี เป็นต้น ควรไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่รวมคนหมู่มาก และหากมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 7 วัน นับจากวันเริ่มป่วยเพื่อ ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค

นางวันทนีย์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ กทม.ยังเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออกและไข้ซิกาต่อเนื่อง โดยขอความร่วมมือจากประชาชน รวมทั้งสถานประกอบการ ศาสนสถาน สถานพยาบาลให้ช่วยกันดูแลไม่ให้มียุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณภายในบ้านและรอบบ้าน