ให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมได้ปกติ-ชักธงเต็มเสาตั้งแต่14พ.ย.

วันที่ 01 พ.ย. 2559 เวลา 16:43 น.
ให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมได้ปกติ-ชักธงเต็มเสาตั้งแต่14พ.ย.
รัฐบาลแจงตั้งแต่ 14 พ.ย.เป็นต้นไปให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมได้ตามปกติ-ชักธงเต็มเสา แต่ขอให้ผู้จัดคำนึงถึงความเหมาะสม

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เรื่องที่นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางรัฐบาลได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งการนำเสนอข่าวและกิจกรรมบันเทิงว่า ผลจากการหารือดังกล่าวได้มีการจำแนกกิจกรรมต่าง ๆ เป็น 9 ลักษณะ ประกอบด้วย 1) งานเทศกาลระดับประเทศ ได้แก่ งานลอยกระทง การจัดงานคริสต์มาส วันปีใหม่ 2) งานเทศกาลระดับจังหวัด เช่น งานกาชาด งานเทศกาลผีตาโขน 

3) งานส่งเสริมเศรษฐกิจระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น เช่น กิจกรรมถนนคนเดิน ประเพณีชนวัว 4) งานรื่นเริงวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น ลิเก ลำตัด ดนตรี มหรสพ และการประกวดต่าง ๆ  5) กิจกรรมสถานบันเทิงต่าง ๆ เช่น ไนท์คลับ ผับบาร์ เป็นต้น  6) กิจกรรมที่จัดภายในโรงแรม เช่น การจัดประชุมสัมมนา การเลี้ยงสังสรรค์ 7) การแสดงคอนเสิร์ต 8) งานตามประเพณีวัฒนธรรม เช่น งานกฐิน ผ้าป่า และ 9) งานแข่งขันกีฬาทุกระดับและกองเชียร์

ทั้งนี้ รัฐบาลมีความเห็นว่าการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถจัดได้ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 2559 เป็นต้นไป โดยสิ่งที่ได้มีการดำเนินการอยู่แล้วทุกภาคส่วนสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เช่น การจัดประชุมสัมมนา งานมงคลสมรส งานกฐิน ฯลฯ  และให้ผู้จัดงานพิจารณาถึงความเหมาะสม และให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้คำแนะนำและหารือร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้การใช้พื้นที่และรูปแบบกิจกรรมเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่

สำหรับการจัดรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์สามารถดำเนินการได้ตามปกติ โดยขอความร่วมมือผู้ที่รับผิดชอบพิจารณาการนำเสนอรายการต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างเหมะสม และควรมีการนำเสนอรายการที่ให้ความรู้และสาระต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับชม เพื่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของประเทศในอนาคตด้วย

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด 1 ปี เช่นเดิม ในส่วนของประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวให้พิจารณาตามความเหมาะสม

ส่วนสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่งที่ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. 2559 จะครบกำหนด 30 วัน ในวันที่ 12พ.ย. 2559 โดยในวันจันทร์ที่ 14 พ.ย. 2559 จะเป็นวันแรกที่จะมีการชักธงเต็มเสาเช่นเดิม

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวย้ำถึงดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ว่า ขอให้ทุกภาคส่วนดำเนินการโดยไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย และให้พิจารณาตามความเหมาะสม