สอศ.ร่วมททบ.5จัดโครงการสุดยอดฝีมืออาชีวะไทย

วันที่ 06 ต.ค. 2559 เวลา 06:55 น.
สอศ.ร่วมททบ.5จัดโครงการสุดยอดฝีมืออาชีวะไทย
ททบ.5 ร่วม สอศ. แถลงข่าวลงนามความร่วมมือพร้อมเปิดตัวโครงการ “สุดยอดฝีมืออาชีวะไทย Thailand’s Best Skills”

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แถลงข่าวโครงการ "สุดยอดฝีมืออาชีวะไทย Thailand's Best Skills" โดยมีพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมมอบนโยบายทางการศึกษาที่จะขับเคลื่อนการสร้างภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สร้างภาพลักษณ์และค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษา สร้างแรงจูงใจ Re-Branding ให้เห็นถึงศักยภาพ ทักษะฝีมือ การทำงาน เป็นทีม ของผู้เรียนสายอาชีพให้ปรากฏต่อ สายตาของประชาชน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ให้เกิดการยอมรับอย่างกว้างขวาง และสร้างแรงกระตุ้นให้เยาวชนของชาติ เห็นความสำคัญของการเรียนสายอาชีพ ว่ามีอนาคต มีรายได้ดี มีงานทำทันทีหลังเรียนจบ เพราะในปัจจุบันการศึกษาเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการพัฒนาคน การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายที่จะปฏิรูปการอาชีวศึกษาโดยเร่งด่วน เพื่อให้เกิดคุณภาพ และศักยภาพในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศเพื่อก้าวไปสู่ยุค “ไทยแลนด์4.0” โดยเน้นการพัฒนาประเทศไทย ภายใต้แนวทางสานพลังประชารัฐ ที่ผ่านมาภาครัฐได้มีความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (Public-Private Steering  Committee) ได้ทำความร่วมมือในการพัฒนา การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการ "สานพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา : Competitive Workforce" โดยดำเนินโครงการในลักษณะการประชาสัมพันธ์ ให้สังคมได้รับรู้เข้าใจ และเห็นความสำคัญของอาชีวศึกษา ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางของภาครัฐ โดยแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับวิชาชีพอาชีวศึกษาอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงานยังมีการแสดงจากศิลปินเพื่อชีวิตระดับตำนานกว่า 3 ทศวรรษ "วงคาราบาว" ทำการแสดงคอนเสิร์ต “จากใจพี่..ถึงน้อง” และนิทรรศการสื่อการเรียนการสอน วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาและนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา