สมาคมผู้จัดพิมพ์เตรียมจัดมหกรรมหนังสือระดับชาติกลางต.ค.นี้

วันที่ 30 ก.ย. 2559 เวลา 14:14 น.
สมาคมผู้จัดพิมพ์เตรียมจัดมหกรรมหนังสือระดับชาติกลางต.ค.นี้
สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เตรียมจัดมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 21 ยิ่งใหญ่สวนกระแสเศรษฐกิจ ชูไฮไลท์นิทรรศการ “เสนอหน้า”เปิดเผยทุกเบื้องหลังของการทำหนังสือจาก 6 วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 30ก.ย.นาย​​​จรัญ หอมเทียนทอง นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการบริหาร จัดแถลงข่าว ‘มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 21’ โดยมี ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล นายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ทรงยศ  สามกษัตริย์ กรรมการผู้จัดการศูนย์หนังสือแห่งจุฬากรณ์มหาวิทยาลัย และวิบูลย์  เสรีชัยพร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท  ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมแสดงความยินดี ทรา ห้อง Meeting Room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายจรัญ หอมเทียนทอง นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) เปิดเผยว่า ปีนี้ได้จัดงานภายใต้แนวคิด “เสนอหน้า”ซึ่งเชื่อมโยงกับนิทรรศการไฮไลท์ของงานคือ“นิทรรศการเสนอหน้า”ซึ่งจะเปิดเผย“เบื้องหลัง”การผลิตหนังสือสู่ “เบื้องหน้า” กว่าจะผ่านออกมาเป็นหนังสือหนึ่งเล่ม ผ่าน 6 สาขาอาชีพสำคัญในการสร้างสรรค์หนังสือ ได้แก่ นักเขียน บรรณาธิการ นักออกแบบกราฟิก นักแปล นักพิสูจน์อักษร และนักออกแบบภาพประกอบ ซึ่งต่างก็เป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการผลิตหนังสือ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้มีโอกาสทำหนังสือซึ่งจำลองจากกระบวนการผลิตจริงๆอีกด้วย

นางสุชาดา สหัสกุล อุปนายกฝ่ายในประเทศ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า นิทรรศการเสนอหน้า ซึ่งเป็นนิทรรศการไฮไลท์ในมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 21 นี้ เชื่อมโยงกับโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ จำนวน 6 อาชีพ ได้แก่ นักเขียน บรรณาธิการ นักออกแบบกราฟิก นักแปล นักพิสูจน์อักษร และนักออกแบบภาพประกอบ ที่สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯได้ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจัดทำขึ้น เพื่อช่วยให้การทำงานมีระบบและมีมาตรฐานอย่างชัดเจน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมที่จะนำมาตรฐานอาชีพนี้ไปใช้เพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ให้กับบุคคลในอาชีพและนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่อไป และได้นำมาต่อยอดเป็นนิทรรศการดังกล่าว

สำหรับงาน “มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 21 (Book Expo Thailand 2016)” วันพฤหัสบดีที่ 13 - วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (12 วัน) ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์