logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ยาสูบเปิดพื้นที่ปลูกกัญชง

ยาสูบเปิดพื้นที่ปลูกกัญชง

27 กันยายน 2559

ผู้อำนวยการโรงงานยาสูบจ่อใช้ไร่เชียงรายพัฒนาพื้นที่ปลูก “กัญชง” รับร่างกฎกระทรวงพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจ

ผู้อำนวยการโรงงานยาสูบจ่อใช้ไร่เชียงรายพัฒนาพื้นที่ปลูก “กัญชง” รับร่างกฎกระทรวงพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจ

น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ เปิดเผยว่า จะเสนอคณะยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เรื่องการทำกัญชง หรือ เฮมพ์ เพื่อมาทำโครงการ Hemp Innovation Complex โดยจะใช้พื้นที่ของโรงงานยาสูบที่ จ.เชียงราย ที่มีเนื้อที่กว่า 700 ไร่ ซึ่งปัจจุบันมีการปลูกใบยากว่า 500 ไร่ และมีศูนย์สาธิตโรงงานยาสูบมาทำแปลงปลูกเฮมพ์

ทั้งนี้ ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในจีนเพื่อการนำผลวิจัยกัญชงมาแปรรูปเป็นเส้นใยและนำมาใช้ในทางการแพทย์ โดยมีภาคเอกชนสนใจขอซื้อเส้นใยจากโรงงานยาสูบหากสามารถแปรรูปออกมาได้ ขณะเดียวกัน องค์การเภสัชกรรมก็สนใจแปรรูปกัญชงเพื่อใช้ในทางการแพทย์ โดยอยู่ระหว่างการศึกษาเทคโนโลยีการแปรรูปเช่นกัน

ผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ กล่าวอีกว่า หากโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกใยบาหันมาปลูกกัญชงสำเร็จจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ปลูกใบยามีรายได้ 1 หมื่นบาท/ปี/ไร่ จะเพิ่มเป็น 3-5 หมื่นบาท/ปี/ไร่ ซึ่งล่าสุดมีเกษตรกรได้เข้ามาติดต่อขอทำโครงการกับโรงงานยาสูบหลายรายแล้ว

สำหรับโครงการดังกล่าวต่อยอดจากมติคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบร่างกฎกระทรวงเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด เพื่อส่งเสริมการปลูกกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกำกับดูแลการปลูกและแปรสภาพให้เข้มงวด และป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิด