โพสต์ทูเดย์คว้ารางวัลชมเชยข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม

วันที่ 23 ก.ย. 2559 เวลา 15:54 น.
โพสต์ทูเดย์คว้ารางวัลชมเชยข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยม
โพสต์ทูเดย์คว้ารางวัลชมเชยข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมประเภท ข่าวออนไลน์ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนไทย

เมื่อวันที่  23 ก.ย. สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ได้จัดงานประกาศรางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 ซึ่งสนับสนุนโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น

โพสต์ทูเดย์ ได้รับรางวัลชมเชยในประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนไทยยอดเยี่ยม จากข่าว ”โลกมอบแสงแดดให้ฟรี ไม่เอามาใช้ก็ขาดทุน" เอกชัย รัตนะสิทธิ์ เจ้าของสามล้อพลังแสงอาทิตย์ (http://www.posttoday.com/analysis/interview/449180)

สำหรับประเภทข่าวที่จัดให้มีการประกวดแบ่งเป็น 7 หมวดดังต่อไปนี้

1.ประเภทข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวออนไลน์เชิงสืบสวนยอดเยี่ยม

2.ประเภทข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม (ที่เป็นการพัฒนาข่าวจากวาระข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์

3.ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม (ครอบคลุมข่าวด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การศึกษา สตรี ฯลฯ)

4.ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยอดเยี่ยม

5.ประเภทข่าวที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม

6.ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมสิทธิเด็กยอดเยี่ยม สนับสนุนรางวัลโดย องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

7.ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนไทยยอดเยี่ยม สนับสนุนรางวัลโดยสำักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)

ทั้งนี้มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวด 132 ผลงานข่าว จาก 13 สำนักข่าว ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่าจากผลงานข่าวที่ส่งเข้าประกวดในปี 2558