สุดล้ำ!อากาศยานไร้นักบินทำฝนหลวง

วันที่ 16 ก.ย. 2559 เวลา 18:38 น.
สุดล้ำ!อากาศยานไร้นักบินทำฝนหลวง
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สุดล้ำ จับมือพันธมิตรพัฒนาอากาศยานไร้นักบินทำฝนหลวงทุกสภาพอากาศ

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ได้ลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระหว่างกรมฝนหลวงฯกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวงและการดัดแปรสภาพอากาศ โดยการพึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เรียกว่า อากาศยานไร้นักบิน( Unmanned VerialVehicle หรือ UAV) ซึ่งเป็นต้นแบบระบบอากาศยานไร้นักบินที่มีเพดานบินสูง มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำฝนหลวง นอกจากนั้นกรมยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคคลากรด้านการบิน กับสถาบันการบินพลเรือน ด้วยเพื่อพัฒนานักบินเพื่อเข้าร่วมงานกับกรมฝนหลวงฯอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบันนักบินฝนหลวงฯมีเพียง 50 คนจากความต้องการ 90  นาย โดยในปีงบประมาณ  2561  ตั้งงบไว้รองรับการเพิ่มอัตรานักบินจากความร่วมมือการพัฒนานักบินครั้งนี้

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดีกรมฝนหลวงฯกล่าวว่า การใช้เครื่อง ยูเอวี ในการขึ้นปฏิบัติการเพื่อติดตามสภาพอากาศและการขึ้นปฏิบัติการแต่ละครั้งจะถูกกว่าการใช้บอลลูนที่กรมใช้ในปัจจุบัน โดยยูเอวีจะมีค่าใช้จ่ายเพียง 4,500 บาทต่อการปฏิบัติการ 1 ครั้งแต่หากใช้บอลลูนจะอยู่ที่ 2 หมื่นบาทต่อครั้งและบ่อยวันละ 5 ลูกเสียงบประมาณ 38 ล้านต่อปี

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กล่าวว่า ได้อนุมัติงบประมาณให้กับกรมฝนหลวงประมาณ 9.6 ล้านบาท จากที่กรมขอมา 10 ล้านบาทโดยจะเป็นความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อพัฒนา ยูเอวี**ภาพประกอบข่าว**