แถลงผลงาน 2 ปี รัฐบาลประยุทธ์

วันที่ 16 ก.ย. 2559 เวลา 14:06 น.