"แก้วขวัญ วัชโรทัย"ถึงแก่อสัญกรรมสิริอายุ 88 ปี

  • วันที่ 15 ก.ย. 2559 เวลา 12:13 น.

"แก้วขวัญ วัชโรทัย"ถึงแก่อสัญกรรมสิริอายุ 88 ปี

"แก้วขวัญ วัชโรทัย" เลขาธิการสำนักพระราชวังถึงแก่อสัญกรรมแล้วที่รพ.ศิริราช สิริอายุ 88 ปี

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. เวลา 10.00 น. นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบที่โรงพยาบาลศิริราช สิริอายุรวม 88 ปี หลังจากเข้ารับการรักษาตัวด้วยภาวะหัวใจขาดเลือด โดยได้อยู่ในความดูแลของแพทย์มาระยะหนึ่ง ก่อนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีอาการปอดติดเชื้อและสิ้นลมอย่างสงบ เมื่อเวลา 10.02 น.

ทั้งนี้จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ณ บ้านพัก ย่านถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี ในวันที่ 16 ก.ย. เวลา 17.00น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานโกศมณฑป ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวดตั้งประกับเกียรติยศ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ ประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด

การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วางที่หน้าโกศศพ มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืนกำหนด 7 คืน

นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เกิดเมื่อวันที่ 3 ก.ย. พ.ศ.2471 เป็นบุตรของพระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียร (กาด วัชโรทัย) และท่านผู้หญิงอนุรักษ์ราชมณเฑียร (พัว วัชโรทัย) มีศักดิ์เป็นหลานน้าในสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระสุจริตสุดา (เปรื่อง สุจริตกุล) พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ชื่อแก้วขวัญ-ขวัญแก้ว เป็นชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ชีวิตส่วนตัวสมรสกับ ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย (หม่อมหลวงเพ็ญศรี ศรีธวัช) มีบุตร-ธิดา 3 คน ประกอบด้วย นางรัตนาภา เทวกุล ณ อยุธยา (สมรสกับ หม่อมหลวงทศนวอมร เทวกุล) นายรัตนาวุธ วัชโรทัย ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สำนักพระราชวัง และนายวัชรกิตติ วัชโรทัย กรมวังผู้ใหญ่ สำนักพระราชวัง

ข่าวอื่นๆ