ส่งผู้ถูกคุมประพฤติช่วยงานอาสาจราจร คัดเฉพาะความผิดเล็กน้อย

วันที่ 12 ก.ย. 2559 เวลา 15:41 น.
ส่งผู้ถูกคุมประพฤติช่วยงานอาสาจราจร คัดเฉพาะความผิดเล็กน้อย
อธิบดีกรมคุมประพฤติส่งผู้ถูกคุมประพฤติช่วยงานอาสาจราจร เน้นคดีผิดเล็กน้อย เผยได้งบจัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คุมตัว 3,000เครื่องใช้คุมตัวแทนคุมขัง

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวถึงข้อตกลงร่วมความร่วมมือในการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่า  ก่อนหน้านี้มีการนำร่องที่สำนักงานคุมประพฤติบางแห่งที่นำผู้ถูกคุมประพฤติมาช่วยตำรวจทำงานบริการสังคม  แต่หลังจากนี้จะมีความร่วมมือมากขึ้น โดยจะคัดเลือกผู้ถูกคุมประพฤติที่ไม่ได้กระทำผิดอาญาร้ายแรง  ไม่ได้อยู่ระหว่างพักการลงโทษ  หรือเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด ไปช่วยตำรวจในลักษณะงานอาสาสมัครจราจร  พาเด็กคนชรา  ข้ามถนน ข้ามสะพานลอย  ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยงานบริการสังคมแล้วยังจะทำให้ผู้ถูกคุมประพฤติเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและมีทัศนคติที่ดีขึ้น

อธิบดีกรมคุมประพฤติ  ยังกล่าวถึงความคืบหน้าการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมตัวแทนการคุมขังว่า ล่าสุดได้รับงบประมาณในการจัดซื้อแล้ว  คาดว่าจะสามารถจัดซื้อได้ในปีงบประมาณ 2560  ประมาณ 3,000 เครื่อง โดยครั้งนี้จะเป็นการจัดซื้อไม่ใช่เช่าการเช่าใช้เหมือนที่ผ่านมา  และเน้นคุณสมบัติอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและราคาไม่แพง  ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลผู้ถูกคุมประพฤติอีกทางหนึ่ง