สภาสตรีแห่งชาติฯจัดเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 08 ก.ย. 2559 เวลา 16:04 น.
สภาสตรีแห่งชาติฯจัดเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมฉลองวันก่อตั้งสภาสตรีแห่งชาติฯ ครบรอบ 60 ปี

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. ที่หอประชุมมนังคศิลา ถนนหลานหลวง ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ, คณะกรรมการสมาชิกสมทบ และ องค์กรสมาชิก ร่วมจัดงานเทศน์มหาชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และในโอกาสมหามงคล ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา นอกจากนั้น ยังเป็นวันฉลองวันคล้ายวันก่อตั้ง สภาสตรีแห่งชาติฯครบรอบ 60 ปี โดยมี พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นประธานสงฆ์ และ เทศน์คาถาพัน โดยพระครูโฆษิตธรรมากร วัดสุวรรณาราม และพระราชวิสุทธิดิลก วัดสามพระยาวรวิหารดร.วันดี กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา สภาสตรีแห่งชาติฯ จึงได้จัดงาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประกอบกับสภาสตรีแห่งชาติฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2559 โดยท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้สตรีไทยทำงานให้เป็นแบบอย่าง โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม มาถึงวันนี้เป็นระยะเวลาถึง 60 ปีเต็ม    อย่างไรก็ตาม สภาสตรีแห่งชาติฯ จึงพร้อมใจจัดงานเทศน์มหาชาติ อันเป็นงานบุญใหญ่ครั้งแรก  เพื่อน้อมรำลึกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับบารมีธรรมหลายประการในเวสสันดรชาดก และขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ ซึ่งวัฒนธรรม ท่วงทำนอง ลีลา การเทศน์ประกอบการบรรเลงดนตรีไทยเดิม อันเป็นศิลปะคู่ชาติ คู่พระศาสนามานาน เพื่อร่วมรักษาประเพณีวัฒนธรรมทรงคุณค่าดีงานไว้สืบต่อไป 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต