ของบเพิ่มแต่งตัวชิงเวิลด์เอ็กซ์โป

วันที่ 20 ส.ค. 2553 เวลา 08:40 น.
สสปน.เล็งของบเพิ่มเท่าตัว จาก ครม.อนุมัติงบปี 2554 ให้ 50 ล้าน หวังแต่งตัวแจ่ม ชิงเจ้าภาพเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020

นายอรรคพล สรสุชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 50 ล้านบาท ซึ่งรวมกับงบประมาณประจำปี 2554 ของ สสปน.ทั้งหมด 740 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากการประเมิน สสปน.คาดว่าต้องใช้งบราว 80100 ล้านบาท เพื่อทำการศึกษาผลศึกษาเบื้องต้นในเรื่องพื้นที่ รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ ในการประกาศตัวเข้าชิงการเป็นเจ้าภาพจัดงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020

“สสปน.ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าต้องใช้งบทั้งหมดในการเตรียมตัวเท่าใด เพราะได้แบ่งการศึกษาหลายเฟสงาน ช่วงนี้อยู่ในเฟสแรก อาจต้องเกลี่ยงบประจำปีไปใช้ หรือขอเพิ่มเติม” นายอรรคพล กล่าว
อย่างไรก็ตาม ในการประกาศตัวอย่างเป็นทางการที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวจะมีขึ้นไม่เกินเดือน มิ.ย. 2554 โดยในวันที่ 5 ก.ย.นี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จะประกาศความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 ในงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2010 ที่นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายอรรคพล กล่าวว่า สสปน.เตรียมเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ 3 พื้นที่ ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และเชียงใหม่ เป็นสถานที่จัดงานเวิลด์ เอ็กซ์โป 2020 ต่อที่ประชุม ครม.พิจารณาในวันที่ 24 ส.ค.นี้

นอกจากนี้ จะเสนอแนวความคิดการจัดงานดังกล่าวภายใต้แนวคิด Balanced Life Sustainable Living เนื่องจากผลการศึกษากระแสความต้องการของคนในอีก 10 ข้างหน้า ต้องการธีมที่สื่อความหมายและความเข้าใจต่อโลก รวมถึงแนวคิดดังกล่าวสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ประเทศไทยได้ ไม่ว่าจะใช้พื้นที่การจัดงานในจังหวัดใด

ทั้งนี้ แนวทางการศึกษาดังกล่าว สสปน.ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ร่วมกับจัดลำดับศักยภาพพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม รองรับการเดินทาง พบว่า จ.พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และเชียงใหม่ มีศักยภาพสูงสุดตามลำดับ โดยแต่ละพื้นที่มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันซึ่งสสปน.เชื่อว่าครม.จะผ่านความเห็นชอบดังกล่าว หลังจากนั้นจะทำการศึกษาเลือกเพียง 1 แห่งที่ใช้เป็นสถานที่จัดงาน