"ทปอ." ยันปี61ไม่มีแอดมิชชัน

  • วันที่ 01 ก.ย. 2559 เวลา 22:06 น.

"ทปอ." ยันปี61ไม่มีแอดมิชชัน

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศได้ข้อสรุปปี 61 ไม่มีแอดมิชชัน ชี้การจัดสอบเพื่อรับนักศึกษาใช้ข้อสอบกลางร่วมกัน

นพ.อุดม คชินทร ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ (ทปอ.) เปิดภายหลังการประชุม ทปอ.วิสามัญ ว่า จากกรณีที่ พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มีแนวคิดที่จะให้มีการปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อลดปัญหาการวิ่งรอกสอบและลดค่าใช้จ่ายของเด็ก ด้วยการเปิดระบบรับตรงกลางร่วมกัน โดยให้ยื่นเคลียร์ริงเฮาส์ได้ 2 ครั้ง นั้น ที่ประชุมได้หารือและมีมติร่วมกันใน 3 ประเด็นว่า

1.ต่อไปนี้มหาวิทยาลัยทั้ง 27 แห่งในกลุ่มสมาชิก ทปอ. จะไม่มีการจัดสอบทั้งหมดก่อนเดือนมี.ค.

2.การจัดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ทุกมหาวิทยาลัยจะใช้ข้อสอบกลางร่วมกัน ไม่มีการจัดทำข้อสอบขึ้นมาเอง เว้นแต่จะเป็นวิชาที่เป็นทักษะเฉพาะ เช่น สถาปัตยกรรม เป็นต้น

3.ทุกมหาวิทยาลัยจะต้องเข้าระบบเคลียร์ริงเฮาส์ คือ จัดสอบและใช้ข้อสอบร่วมกัน 1 ครั้ง และนำคะแนนไปเคลียร์ริงฯ ได้ 2 ครั้ง หลังจากนั้นจะเป็นระบบรับตรงของแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีที่นั่งว่าง

ทั้งนี้สำหรับในส่วนของนักเรียนที่สมัครเรียนผ่านระบบโควต้า มหาวิทยาลัยสามารถรับได้ทั้งปี แต่จะต้องไม่มีการสอบ เช่น โควต้านักกีฬา ยื่นผลคะแนนสะสมของตัวเอง เป็นต้น ซึ่งเมื่อรับแล้วมหาวิทยาลัยจะต้องส่งชื่อเด็ก เพื่อให้ระบบเคลียร์ริงฯ ตัดชื่อเด็กคนดังกล่าวออกจากระบบ

นพ.อุดม กล่าวต่อว่า จากนี้ ทปอ. จะต้องไปพัฒนาระบบการบริหารจัดการในเรื่องนี้ให้มีความเสถียร เที่ยงตรง อีกทั้งยังต้องไปพัฒนาข้อสอบทั้ง GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ

ข่าวอื่นๆ