รบ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติราชินีอย่างยิ่งใหญ่

วันที่ 09 ส.ค. 2559 เวลา 11:36 น.
รบ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติราชินีอย่างยิ่งใหญ่
รัฐบาลเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ครั้งที่ 2/2559 ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล สรุปผลการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้ การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในงานฯ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 19.00  น. ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรูปแบบการจัดงานที่กระชับ สะดวกสบายและมีความยืดหยุ่น ซึ่งลำดับกิจกรรมหลักประกอบด้วย การลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยมของรัฐบาล การกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และทอดพระเนตรพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา (องค์ต้นแบบ) การกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดพิเศษ การจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ดังนี้

- ส่วนกลาง จัดพิธีและกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณท้องสนามหลวง ประกอบด้วย   เวลา 06.30 น.  พิธีทางศาสนาถวายพระพรและถวายพระราชกุศล โดยศาสนาพุทธประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 185 รูป ศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร ศาสนาคริสต์ ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ประกอบพิธีสวดมนต์ถวายพระพร ศาสนาซิกข์ ประกอบพิธีสวดอัรดาสขอพร ณ ศาสนสถานที่องค์กรศาสนากำหนด ซึ่งจะมีการประกอบพิธีทางศาสนาพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศพร้อมกับส่วนกลาง

เวลา 09.00 น.  พิธีเปิดกิจกรรม “ความสุขประชาชนใต้ฟ้าพระบารมี” โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เป็นประธานในพิธี พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมนิทรรศการ “รอยยิ้มของแม่ ความสุขของลูก” ศาลาทรงงาน ลานความสุข 4 ภาค กิจกรรมบริการประชาชนทางด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพจาก 15 กระทรวง และกิจกรรมการบริการประชาชนทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม เวลา 16.00 น. ริ้วขบวนอันเชิญเครื่องราชสักการะ โดยแบ่งเป็น 2 ริ้วขบวน ได้แก่ ริ้วขบวนที่ 1 ตั้งขบวนบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนินกลาง และริ้วขบวนที่ 2 ตั้งขบวนบริเวณหน้ากระทรวงกลาโหม ถนนสนามไชย ไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เวลา 18.00 น. พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะโดยประธานองค์อิสระ ส่วนราชการ และภาคเอกชน จำนวน 150 หน่วยงาน โดยแบ่งเป็นภาครัฐ จำนวน 75 หน่วยงาน และภาคเอกชน จำนวน 75 หน่วยงาน เวลา 19.29 น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยนายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นประธานในพิธี และการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติชุดพิเศษบริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างสะพานพระปิ่นเกล้ากับสะพานพระราม 8 เวลา 20.00 น. การแสดงทางวัฒนธรรม เช่น การรำถวายพระพรสมเด็จพระราชินี ศรีชาติไทย การแสดงชุดระบำชุดไทยพระราชนิยม การแสดงชุดฟ้อนแพรวากาฬสินธุ์ การแสดงทางวัฒนธรรมเน้นความเป็นไทย 4 ภาค การแสดงเพลงพื้นบ้าน การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติชุดนารายณ์ปราบนนทุก พระรามยกศร พระรามคืนนคร จัดกิจกรรม “ความสุขของประชาชนใต้ฟ้าพระบารมี” โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การแสดงแกลอรี่ 84 พรรษา “รอยยิ้มของแม่ ความสุขของลูก” เวทีรักแม่ โดยเป็นการแสดงของนักเรียนและภาคประชาชน ส่วนที่ 2 การแสดงศาลาทรงงาน ลานความสุข 4 ภาค ส่วนที่ 3 หน่วยบริการประชาชนด้านอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 168 ร้านค้า ส่วนที่ 4 หน่วยบริการประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพด้านต่าง ๆ  นอกจากนี้ ยังมีการจัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้งจัดการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติตามหลักของแต่ละศาสนาด้วย

- ส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด จะจัดพิธีและกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ประกอบด้วย เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศล ณ สถานที่ที่จังหวัดกำหนด เวลา 18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ ศาลากลางจังหวัด โดยจัดพิธีพร้อมกับส่วนกลาง

-   ในต่างประเทศ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ตามเวลาของประเทศที่จัดพิธี

#สถาบันสิริกิติ์และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จัดกิจกรรมเชิดชูเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ ประกอบด้วย  -   พิธีเปิด “เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์” ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559  -   นิทรรศการ “งานสมบรมราชินี” และนิทรรศการ “เครื่องโขน”  ระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 ถึง เดือนมิถุนายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง  -   นิทรรศการ “จากขุนเขาสู่...ศิลปาชีพ” ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ -   การแสดงโขนพระราชทานตอน “พิเภกสวามิภักดิ์” ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย -   นิทรรศการ “Silk Festival” ณ สวนอัมพร ในวันที่ 11 ธันวาคม 2559  #การจัดสร้างถาวรวัตถุน้องเกล้าฯถวาย   -  การจัดสร้าง “พระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559” พระพุทธรูปลีลาปางประทานธรรม ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามพระพุทธรูปว่า “พระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถ จตุราสีติวรรษมงคล” มีความหมายว่า พระสัมพุทธโคดมองค์เป็นมงคลสร้างเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา  -  “เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์” เป็นเรือนไทยที่มีเรือนยอด จำนวน 9 ยอด และได้รับพระราชทานนามว่า “เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์” มีความหมายว่า เรือนยอดที่สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งใหญ่  -  สวนป่า “เบญจกิติ” โดยกรมธนารักษ์เป็นผู้ดำเนินงานจัดสร้างฯ ระยะที่1 ในเนื้อที่ 61 ไร่ และมีกำหนดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 -  “พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน” รูปแบบอาคารเป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย มีความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเน้นพื้นที่อาคารให้เกิดประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญ โดยการจัดวางมุขเป็นลักษณะ 3 มุขจั่ว คือ มีมุขตรงกลาง และมุขซ้าย - ขวา เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นพิพิธภัณฑ์ ชั้นบนเป็นห้องประชุม และมีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น สำหรับเป็นที่จอดรถ ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 13,579.25 ตารางเมตร สถานที่ตั้งอาคารอยู่ในบริเวณหอประชุมกองทัพบก ถนนราชสีมา เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมสมบัติอันล้ำค่าของแผ่นดินให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทย     ในโอกาสนี้ รัฐบาลจึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกภาคส่วน ทั้งในกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค ร่วมพิธีและกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต