เปิดศูนย์จัดหางานผู้สูงอายุ 10 ส.ค.นำร่องแล้ว 320 คน

วันที่ 03 ส.ค. 2559 เวลา 19:01 น.
เปิดศูนย์จัดหางานผู้สูงอายุ 10 ส.ค.นำร่องแล้ว 320 คน
กระทรวงแรงงานเตรียม เปิดศูนย์จัดหางานผู้สูงอายุ 10 ส.ค.นี้ เบื้องต้นนำร่องแล้ว 320 คน พร้อมกระตุ้นเอกชนจ้างงาน

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.  ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดศูนย์บริการจัดหางานให้ผู้สูงอายุ ตามนโยบายพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุของรัฐบาล ว่า ศูนย์บริการจัดหางานให้ผู้สูงอายุแห่งนี้ จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 ส.ค.นี้ เวลา 10.00น. ซึ่งการทำงานศูนย์แห่งนี้จะเปิดให้ผู้สูงอายุมาขึ้นทะเบียนหางาน จากนั้นจะมีการรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งเป็นคุณสมบัติ รายละเอียดความเชี่ยวชาญตามความถนัดของแต่ละบุคคล เพื่อให้นายจ้างสถานประกอบการที่สนใจเข้ามาติดต่อขอจ้างงานผู้สูงอายุ

ม.ล.ปุณฑริก เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้มีการทดลองนำร่องมาตั้งแต่เดือน เม.ย. 59 ขณะนี้มีผู้สูงอายุติดต่อขอให้จัดหางานให้แล้วกว่า 367 คน ซึ่งมีนายจ้างรับสมัครเข้าทำงานไปแล้ว 320คน แบ่งเป็นประเภทต่างๆ อาทิ งานที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ แม่บ้าน และผู้ควบคุมผู้ผลิตน้ำตาล

ม.ล.ปุณฑริก กล่าวอีกว่า ภายใน 1-2เดือนนี้ จะมีการจัดทำโครงการส่งเสริมให้ภาคเอกชนขนาดกลางถึงใหญ่  16 สถานประกอบการ นำร่องจ้างงานผู้สูงอายุในรูปแบบใหม่ คือ ปรับการทำงานให้เหมาะกับผู้สูงอายุ หรือการปรับกรอบเงินเดือนผู้สูงอายุให้อยู่ระดับที่เหมาะสมกับสภาพการทำงาน แต่ก็จะไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งความคืบหน้าเรื่องนี้ทางกระทรวงการคลังจะมีมาตรการจูงใจในเรื่องลดหย่อยภาษีด้วย ส่วนอัตราค่าจ้างของผู้สูงอายุขณะนี้คณะกรรมการค่าจ้างกำลังพิจารณา เพื่อศึกษาหาค่าจ้างที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยจะแบ่งฐานเงินเดือนตามระดับประเภทของงานตั้งแต่งานแม่บ้าน ไปถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็เป็นได้

"เรามีแผนดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุอยู่แล้ว โดยจะดูทั้งเรื่องของเรื่องการพัฒนาอาชีพ กระจายงานสู่บ้านหรือชุมชน ส่งเสริมการจ้างงานต่อเนื่องของภาคเอกชน ส่งเสริมการจ้างงานให้กับผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับช่วงวัย ประสบการณ์ทำงาน และความพร้อมของร่างกาย และสร้างฐานข้อมูลตลาดแรงงาน เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการดูแลผู้สูงอายุในอนาคต"ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าว

นอกจากนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงานกำลังทำประชาพิจารณ์ในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายการเกษียณ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาร่วมกับหลายหน่วยงาน โดยรายละเอียดของกฎหมายฉบับนี้ จะเป็นระเบียบเพื่อให้สถานประกอบการที่ไม่มีระเบียบการจ้างงานว่าจะเกษียณการจ้างแรงงานเมื่อไหร่ ให้มีกฎข้อบังคับไว้เป็นแนวทางที่เหมาะสม แต่ถึงอย่างไรขณะนี้ก็ยังในขั้นตอนการศึกษาอยู่

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง แผนยุทธศาสตร์แรงงานนอกระบบ ว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงานนอกระบบกว่า 21.7ล้านคน ซึ่งการพัฒนาแรงงานงานกลุ่มนี้ให้มีงานทำ รวมถึงได้รับการพัฒนา ได้รับการคุ้มครองทางสังคม กระทรวงแรงงาน กำลังทำงานร่วมมือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงหน่วยงานอื่นในการวางยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมเพื่อให้แรงงานนอกระบบมีงานทำงานที่มั่นคงในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต