พระราชินีพระราชทานคำขวัญวันแม่ "สอนให้ลูกเดินสายกลาง"

วันที่ 01 ส.ค. 2559 เวลา 16:49 น.
พระราชินีพระราชทานคำขวัญวันแม่ "สอนให้ลูกเดินสายกลาง"
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. เพื่ออัญเชิญลงหนังสือ วันแม่แห่งชาติ ปี 2559 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ความว่า "สอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลาง ทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผล ประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตน ย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมือง"

ทั้งนี้ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญเลือกซื้อดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.) ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2354-7533 - 37 ต่อ 604 - 607 และ 909 โทรสาร 0-2354-7549 - 50 หรือ Email:unitedway@ncswt.or.th

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต