ทัพเรือชูหลักสูตรนักเรียนค่ายทหารแก้เด็กตีกัน

วันที่ 25 ก.ค. 2559 เวลา 07:11 น.
ทัพเรือชูหลักสูตรนักเรียนค่ายทหารแก้เด็กตีกัน
กองทัพเรือดัน “โมเดลลายพราง” แก้ปัญหาอาชีวะตีกันให้นักเรียนชั้น ป.6 เข้าอบรมค่ายทหาร

น.อ.วิรัตน์ สมจิตร ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ เปิดเผยว่า ได้จัดทำโมเดลการแก้ปัญหาเด็กอาชีวะตีกัน เพื่อเตรียมนำเสนอต่อผู้บัญชาการทหารเรือเพื่อพิจารณา โดยข้อเสนอนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศใหม่ทั้งระบบ ด้วยการสอดแทรกอุดมการณ์ความเป็นคนมีระเบียบวินัย อดทน ความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรักชาติ เข้าไปด้วยตลอดทุกช่วงวัยตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) และมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 (ม.1-4) เรียกว่าเป็นโมเดลลายพราง เพราะได้สอดแทรกให้นักเรียนเข้าค่ายทหารเป็นระยะ

อย่างไรก็ตาม ระดับอนุบาลจนถึง ป.6 ไม่ต้องถึงขั้นเอาเด็กๆ มาฝึกในค่ายทหาร แต่จะเสนอให้กระทรวงศึกษาร่วมกับกองทัพอบรมครูอนุบาลถึง ป.6 ในการไปฝึกอบรมเด็กๆ ในเรื่องวินัยแทน

สำหรับในระดับ ป.6-ม.1 จะเน้นเป็นพิเศษ เพราะเป็นช่วงที่เด็กเตรียมเลือกเส้นทางเดินว่าจะไปสายสามัญหรือไปเรียนอาชีวะ โดยจะกำหนดให้เด็กกลุ่มนี้ต้องเรียนหลักสูตรเพิ่มเติมเน้นฝึกอบรมในค่ายทหารตั้งแต่ 7-15 วัน ถือเป็นหลักสูตรบังคับในชั้นปีนี้ ไม่ต่างจากการส่งเด็กไปเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี แต่อาจมีจำนวนวันที่ยาวกว่า

น.อ.วิรัตน์ กล่าวว่า จากนั้นในระดับ ม.3 ที่จะขึ้น ม.4 จะมีหลักสูตรกำหนดให้ทางโรงเรียนนำเด็กนักเรียนมารับการฝึกในค่ายทหาร 15 วัน มุ่งเน้นทั้งระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ คุณธรรม ประวัติศาสตร์ อุดมการณ์รักชาติ

“หากเด็กนักเรียนคนไหนไม่ได้เข้าหลักสูตรเข้าค่ายทหาร ตั้งแต่ ป.1-ม.1 และระดับ ม.3-ม.4 ทั้ง 2 หลักสูตร ก็จะไม่มีสิทธิได้เรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร หรือ รด. อนาคตก็ต้องจับใบดำ ใบแดง เกณฑ์ทหาร” น.อ.วิรัตน์ กล่าว

ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าวเป็นผลจากที่ผู้บัญชาการทหารเรือได้สั่งการให้เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดทำโมเดลแก้ปัญหานักเรียนอาชีวะตีกันเพื่อสนองนโยบายนายกรัฐมนตรี โดยที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกองทัพเรือส่งนักเรียนอาชีวะสถาบันต่างๆ ที่มีปัญหาทะเลาะวิวาทมาเข้าค่ายที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ สัตหีบ เป็นเวลา 14 วัน