"บิ๊กตู่"เชิดชู"คริสโตเฟอร์"ต้นแบบพัฒนาศักยภาพคนพิการ

วันที่ 22 ก.ค. 2559 เวลา 21:36 น.
"บิ๊กตู่"เชิดชู"คริสโตเฟอร์"ต้นแบบพัฒนาศักยภาพคนพิการ
นายกฯชื่นชม"คริสโตเฟอร์ เบญจกุล"ตัวอย่างพัฒนาศักยภาพคนพิการมีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองยันรัฐบาลพร้อมส่งเสริมกิจการสังคมเพื่อคนพิการ ขอเอกชนเปิดโอกาสรับเข้าทำงานเมื่อวันที่ 22 ก.ค.เวลา 20.15 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติว่า เรื่องของนายคริสโตเฟอร์ เบญจกุล กับร้านเบเกอรี่ 60 plus bakery by Yamazaki & APCD ร้านนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อให้ประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้อย่างมีความสุขในสังคม โดยรัฐบาลได้สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐแทนที่จะส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมสำหรับคนพิการ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสการทำงานของคนพิการให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เป็นความร่วมมือกันของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและบริษัทไทยยามาซากิ โดยข้อจำกัดพนักงานของร้านมากกว่าร้อยละ80 เป็นคนพิการทางด้านร่างกายออทิสติก และคนพิการทางการได้ยิน

นายกฯ กล่าวว่า ประเทศไทยมีคนพิการ ประมาณ 1.6 ล้านคน  โดย 7 แสนกว่าคน หรือเกือบร้อยละ 50 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและอยู่ในวัยทำงาน  และก็มีเพียง 2 แสนกว่าคนเท่านั้น ที่ประกอบอาชีพมีรายได้ อีก 4 แสนกว่าคนไม่ได้ประกอบอาชีพ ดังนั้น ขอเชิญชวนภาคธุรกิจเอกชนและทุกภาคส่วนช่วยกันส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คนพิการได้เข้าทำงานมากขึ้น ปัจจุบันมีการจ้างงานคนพิการตามกฎหมาย ในอัตราส่วน 1 ต่อ100 คน คิดเป็นร้อยละ 96.7 ซึ่งถือว่าอยู่ในสัดส่วนที่ดีขึ้นและมีการใช้มาตรการทางภาษีช่วยเหลือกับสถานผู้ประกอบการที่สามารถจ้างคนพิการด้วยอย่างไรก็ตาม รัฐบาลนี้มุ่งมั่นให้คนพิการทุกประเภท ได้ออกสู่สังคมสามารถแสดงศักยภาพ มีความสามารถในการทำงานเพื่อให้สังคมได้รับรู้ ยอมรับ และเข้าใจ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้โดยได้กำหนดให้ผู้แสดงความสามารถไม่เป็นผู้มีความผิดตามกฎหมาย.

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต