เด็กประถมไทยคว้า8รางวัลสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ

วันที่ 22 ก.ค. 2559 เวลา 13:16 น.
เด็กประถมไทยคว้า8รางวัลสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ
นักเรียนประถมไทยเก่ง คว้า8รางวัลประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ระดับนานานชาติที่ประเทศจีน  

เมื่อวันที่22ก.ค.59 นางพนิดา วิชัยดิษฐ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. หัวหน้าทีมคณะนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวม 12 คน เดินทางกลับถึงประเทศไทย ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วหลังไปเข้าร่วมการแข่งขัน ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ IEYI 2016 (International Exhibition for Young Inventors)   ณ  เมือง Harbin สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16-19 ก.ค.59  ทั้งนี้นักเรียนทำผลงานคว้ามาได้รวม 8รางวัล ประกอบด้วย เหรียญทอง 2 รางวัลจากผลงาน“อุปกรณ์ช่วยเก็บพริก”ของทีม ด.ช.ศุภวิชญ์ แผ่อำนาจคุณ และด.ช.ปฏิพล  กันทรศานติ ชั้นป.5 รร.บ้านแม่ปาง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 และผลงาน “E-bug”ของทีมด.ช.ยศวิศ  เงินวิวัฒน์กุล และ ด.ช. ศุภวิชญ์  สิทธิผล ชั้นม.3 รร.สามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร  เหรียญเงิน 2 รางวัล เหรียญทองแดง 2 รางวัลและ รางวัลพิเศษ Special Awards จากประเทศญี่ปุ่น และมาเก๊าอีกด้วยโดย 2 ผลงานที่ได้รับรางวัลนี้คือ  “ถุงกระดาษไคโตซานดูดซับไขมันในอาหาร”และ" แพลนต์ มัลติเซฟ”          สำหรับ งาน IEYI เป็นงานประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ระดับโรงเรียน แต่ละประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันจะหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดงาน ได้แก่ จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเก๊า มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน และไทย ซึ่งในปีนี้มีสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการแข่งขัน83ชิ้นงาน