นายกฯขอบคุณคนไทยร่วมใจจัดงาน12สิงหา

วันที่ 15 ส.ค. 2553 เวลา 10:35 น.
นายกฯพร้อมนำพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯเกี่ยวกับการฟื้นฟูป่ามาปฏิบัติ จัดงานสมทบทุนถวายกองทุนแม่ของแผ่นดิน  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯอภิสิทธิ์" ว่า ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศที่ร่วมกันถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคม และขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนในการจัดกิจกรรมถวายพระพร และกิจกรรมในการทำความดีต่างๆ โดยเมื่อ 11 ส.ค. สมเด็จพระนางเจ้าฯได้โปรดให้บุคคลต่างๆเข้าเฝ้า และมีพระราชเสาวนีย์เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม เน้นย้ำถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และปะการังเทียม ซึ่งรัฐบาลจะน้อมนำและมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆไปปฏิบัติต่อไป

         
นอกจากนั้น รัฐบาลได้จัดงานเพื่อสมทบทุนนำถวายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ส่งเสริมให้หมู่บ้านต่างๆ สร้างความสามัคคีและภูมิคุ้มกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งจะมีการขยายกองทุนแม่ของแผ่นดินไปยังทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ จากปัจจุบันมีกว่า 10,000 หมู่บ้านแล้ว