เครือข่ายผู้ใช้แรงงานยื่น3ข้อเสนอแก้ปัญหาพนัน

วันที่ 06 ก.ค. 2559 เวลา 12:23 น.
เครือข่ายผู้ใช้แรงงานยื่น3ข้อเสนอแก้ปัญหาพนัน
เครือข่ายผู้ใช้แรงงาน ยื่น 3ข้อเสนอ กระทรวงแรงงาน วอนแก้ปัญหาการพนัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. ที่กระทรวงแรงงาน นายธนากร คมกฤส ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน พร้อมภาคีเครือข่ายผู้ใช้แรงงานในระบบและนอกระบบกว่า 30คน เดินทางมายื่นหนังสือถึง พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อนำเสนอข้อมูลผลสำรวจการพนันฟุตบอลยูโร 2016ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานเพื่อสะท้อนปัญหาการพนันที่กระทบกับคุณภาพชีวิต แรงงานพร้อมยื่นข้อเสนอในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนัน ตลอดจนอบายมุขอื่นเพื่อต้องการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานให้มีคุณพาะชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีนายสุวิทยา จันทวงศ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) เป็นผู้รับหนังสือแทน

นายธนากร กล่าวว่า เครือข่ายมีข้อเสนอต่อกระทรวงแรงงานดังนี้ 1.ขอให้กระทรวงแรงงานรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องข้อเสียของการเล่นพนันและสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการพนันให้กับแรงงาน 2.ขอให้บรรจุการสำรวจการเล่นพนันในกลุ่มผู้ใช้แรงงานเข้าไว้การสำรวจสถานการณ์แรงงาน 3.ขอให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.)ทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อให้ความรู้แรงงานเพื่อให้เท่าทันการพนัน เนื่องจากทางเครือข่ายได้สำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,050 คน พบว่าร้อยละ 70ที่คิดจะเล่นพนันบอลยูโร จากจำนวนดังกล่าวเป็นกลุ่มอายุระหว่าง 21-35 ปี ทั้งนี้พบว่าบางรายเสียเงินเล่นการพนันสูงถึงหลักหมื่น ซึ่งส่งผลให้เงินไม่พอใช้จ่ายและบางรายเป็นหนี้การพนันจนอาจส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรมตามมา

ด้าน นายสุวิทยา กล่าวว่า จะนำข้อเสนอนี้ไปรายงานต่อทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อให้มีการกำหนดทิศทางในการดำเนินการต่อไป รวมถึงอาจจะมีการร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ ในการแก้ปัญหานี้เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่าย