รัฐขายกองทุน‘กฟผ.ประปา’

วันที่ 13 ส.ค. 2553 เวลา 08:20 น.
คลังปักธงเล็งดึงธุรกิจของ กฟผ. ประปา มาตั้งกองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแปลงรายได้ในอนาคตขายหน่วยลงทุนให้ประชาชน

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไทยตามแผนลดการลงทุนของกระทรวงการคลังว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไทยให้สอดคล้องกับแนวทางการเพิ่มบทบาทภาคเอกชน (PPPs)

สำหรับหน่วยงานที่กระทรวงการคลังกำลังพิจารณานำกิจกรรมการลงทุนไปออกเป็นหน่วยลงทุนขายประชาชนและนักลงทุนสถาบันคือ กิจการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการประปานครหลวง เพื่อมาศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว มีรูปแบบ เช่น การนำเอารายได้ของการไฟฟ้ามาแปลงเป็นหลักทรัพย์ เพื่อนำหน่วยลงทุนไปขายให้กับประชาชนที่สนใจ เมื่อได้เงินมาก็เอาไปลงทุนในกิจการของการไฟฟ้า จนมีรายได้และนำรายได้นั้นส่งคืนให้ประชาชนในรูปของผลตอบแทนจากหน่วยลงทุนเป็นต้น

“อย่างกรณีของการไฟฟ้าจะตั้งโรงไฟฟ้าเพื่อขายไฟฟ้า ก็นำเอารายได้ในอนาคตมาแปลงเป็นหน่วยลงทุนขายให้ประชาชน พอโรงไฟฟ้ามีรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้า ก็นำเอารายได้นั้นมาจ่ายผลตอบแทนให้ประชาชน วิธีการนี้จะช่วยลดภาระงบประมาณได้มาก” นายสถิตย์ กล่าว

นายสถิตย์ กล่าวอีกว่า นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง สนับสนุนนโยบายนี้ เพราะนอกจากจะช่วยลดภาระงบประมาณแล้ว ยังช่วยเรื่องการพัฒนาตลาดทุนไทยด้วยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบใหม่ที่เป็นทางเลือกให้ประชาชนได้เพิ่มอีกด้วย

ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไทยจะมีลักษณะเป็นนิติบุคคลที่นำโครงการโครงสร้างพื้นฐานประเภทต่างๆ มาระดมทุนจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากโครงการดังกล่าว

ขณะที่ภาครัฐก็ยังคงเป็นเจ้าของและผู้บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ อยู่เช่นเดิม