ปชช.พร้อมใจลงนามถวายพระพร

  • วันที่ 12 ส.ค. 2553 เวลา 09:28 น.

ประชาชนพร้อมใจกันมาลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่ช่วงเช้า

บรรยากาศการลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มีประชาชนพร้อมใจกันสวมเสื้อสีฟ้า เดินทางมารอบริเวณโดยรอบเพื่อลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 07.00 น.ที่ผ่านมา ซึ่งทางสำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนลงนามได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ทั้งนี้มีคณะข้าราชการจากกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เดินทางมากันเป็นหมู่คณะอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งมีคณะครู นักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจากโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 25 คน ร่วมลงนามถวายพระพรด้วยในเช้านี้  โดยสำนักพระราชวัง จะเปิดให้ประชาชนลงนามได้ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.ของวันนี้

 

 

ข่าวอื่นๆ