เร่งปั๊มน้ำยางพาราป้อนตลาดโลก

วันที่ 12 ส.ค. 2553 เวลา 07:08 น.
ตลาดโลกขาดแคลนยางพาราอีก 3 ล้านตัน ส่งผลดีต่อเกษตรกรไทย

นายทรงธรรม จั่นทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) จ.พัทลุง เปิดเผยว่า ขณะนี้ตลาดโลกมีความต้องการยางพาราสูงถึง 12 ล้านตัน ขณะที่ผลผลิตทั่วโลกมีเพียงประมาณ 9 ล้านตัน ทำให้ยังขาดยางพาราอีก 3 ล้านตัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้ปลูกสวนยางพาราของไทย

นายทรงธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับประเทศไทยมีความสามารถผลิตยางพาราได้ประมาณ 3.4 ล้านตันต่อปี หรือเป็นอันดับ 1 ของโลก สร้างรายได้เข้าประเทศประมาณ 4 แสนล้านบาทต่อปี หรือสร้างรายได้กระจายเข้าสู่เกษตรกรผู้ปลูกสวนยางพาราประมาณ 1.6 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ

ด้านนายสุนันท์ นวลพรหมสกุล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สกย. กล่าวว่า ทุกวันนี้แม้ว่าประเทศเวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย และจีน กำลังขยายพื้นที่ปลูกสวนยางพารามาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกสวนยางพาราแต่อย่างใดเพราะคุณภาพยังสู้ไม่ได้ เนื่องจากไทยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกยางพาราและมีคุณภาพ

 อย่างไรก็ตาม ปัญหาในขณะนี้คือไทยมีพื้นที่จำกัด เพราะที่ผ่านมาขยายพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ข้าว และข้าวโพด จะส่งผลกระทบในอนาคต ดังนั้นจำเป็นต้องหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิต โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในขบวนการผลิต เนื่องจากทุกวันนี้มีผลผลิต 290 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี จึงควรผลักดันให้ได้ผลผลิต 400 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี

“ขณะเดียวกันควรเปิดตลาดใหม่ เพราะขณะนี้จีนไม่รับซื้อยางพาราไทยเพราะราคาสูง ทำให้ต้องมองหาตลาดใหม่มารองรับ และไม่ควรยึดติดแต่เฉพาะตลาดจีน และญี่ปุ่นอย่างเดียว” นายสุนันท์ กล่าว

ทั้งนี้ หากทั้งสองตลาดดังกล่าวระงับการสั่งซื้อสินค้าจากไทยย่อมส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่หากเจาะตลาดเกิดใหม่ เช่น อินเดีย กลุ่มตะวันออกกลาง บราซิล และแอฟริกา ก็สามารถกระจายสินค้าไปทดแทนได้ และประเทศเหล่านี้ก็จะเป็นตลาดสำคัญของไทยในอนาคต