ชาวดอยป่าแป๋ห้ามกลุ่มจักรยานยนต์วิบากเข้าชุมชนหลังขี่เร็ว-เสียงดัง

วันที่ 26 มิ.ย. 2559 เวลา 17:06 น.
ชาวดอยป่าแป๋ห้ามกลุ่มจักรยานยนต์วิบากเข้าชุมชนหลังขี่เร็ว-เสียงดัง
ชาวบ้านดอยป่าแป๋มีมติห้ามกลุ่มจักรยานยนต์วิบากเข้ามาในพื้นที่ชุมชน หลังขี่เร็ว-เร่งเครื่องเสียงดัง สร้างความเดือดร้อน พร้อมไม่ขอรับสิ่งของบริจาคจากกลุ่มจักรยานยนต์วิบาก

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. สมาชิกเฟซบุ๊กชื่อ Deepunu DeporBand ซึ่งเป็นตัวแทนของชาวบ้านดอยป่าแป๋ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ชาวบ้านป่าแป๋ได้ร่วมประชุมกันและมีมติห้ามกลุ่มรถจักรยานยนต์วิบาก หรือยานพาหนะวิบากอื่นๆ โดยเฉพาะรถที่เสียงดังเข้ามาในเขตรับผิดชอบของชุมชน หลังจากที่ผ่านมาได้มีผู้ขี่จักรยานยนต์วิบากรบกวนชุมชนโดยขับรถเร็ว เร่งเครื่องเสียงดัง สร้างความเดือดร้อนให้ชุมชน นอกจากนี้ยังมีมติไม่รับบริจาคสิ่งของตลอดจนความช่วยเหลือใดๆจากกลุ่มผู้ขับรถจักรยานยนต์วิบากทุกกลุ่มอีกต่อไป

สำหรับข้อความที่สมาชิกเฟซบุ๊กรายนี้โพสต์ไว้มีดังนี้

เรียน ปวงชนชาวไทยผู้รักในความสงบ ความยุติธรรม สันติภาพทุกท่านทราบ (โปรดอ่านอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการเข้าใจผิด)ในมติที่ประชุมวันที่ 25 มิ.ย 2559 ประเด็น ชุมชนได้รับผลกระทบจากกลุ่มผู้ขับขี่รถจะจักรยานยนต์วิบาก ระยะเวลาประชุม ตั้งแต่เวลา 18.30 -23.30 น. มีพี่น้องชาวบ้านเข้าร่วมประชุมครบทุกครัวเรือน จำนวน 66 คน

1.คลิปที่ Deepunu Deporband โพสต์นั้นเป็นความเดือนร้อนของชาวบ้านและมีการขอมติจากชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน สอบต.คณะกรรมการหมู่บ้านจริง สิ่งที่ Deepunu Deporband นำเสนอนั้น ชาวบ้านยืนยันและรับรองว่า ถูกต้องตรงตามความจริงและความประสงค์ของชาวบ้านทุกประการ

2.ภายหลังคลิปเผยแพร่ออกไป มีผู้แสดงความเห็น ในลักษณะตำหนิชาวบ้าน ทำนองว่า กลุ่มคนขับรถรถจักรยานยนต์วิบาก เคยบริจาคสิ่งของและให้ความช่วยเหลืออื่นๆตลอดมา แต่ชาวบ้านไม่สำนึกบุญคุณ หรือคุณงามความดี ต่อจากนี้ ไม่สมควรขึ้นไปบริจาคหรือให้ความช่วยเหลือใดๆอีกนั้น

ชาวบ้านยืนยันว่า ซาบซึ้งในน้ำใจ และรับมอบสิ่งของ ตลอดจนความช่วยเหลือใดๆด้วยความเต็มใจตลอดมา แต่เพื่อยุติปัญหาในเรื่องนี้อย่างเด็ดขาด ชาวบ้านมีมติ ไม่รับบริจาคสิ่งของตลอดจนความช่วยเหลือใดๆ จากกลุ่มผู้ขับรถจักรยานยนต์วิบากทุกกลุ่มอีกต่อไป

3.สืบเนื่องจากชาวบ้านมีมติไม่รับบริจาคสิ่งของใดๆดังกล่าวมาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่กลุ่มผู้ขับรถจักรยานยนต์วิบากจะรวมตัวขึ้นมาทำกิจกรรมใดๆ อีกทั้งเพื่อป้องกันมิให้ชาวบ้านและชุมชนได้รับผลกระทบหรือความเสียหายใดๆ จากการขับขี่รถจักรยานยนต์วิบาก จึงห้ามมิให้กลุ่มบุคคลใดรวมกลุ่มขึ้นมาขับขี่รถจักรยานยนต์วิบาก หรือ ยานพาหนะวิบากอื่นๆ ตลอดจนรถแต่งท่อเสียงดังเข้ามาในชุมชน หรือเขตรับผิดชอบของชุมชนโดยเด็ดขาด

พวกเราชาวบ้านป่าแป๋ (ดอยจ๊ะโข่) ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่านด้วยความเต็มใจ ที่จะมาสัมผัสธรรมชาติเรียนรู้วิถีชีวิตชนเผ่า หรือมาทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง โปรดแจ้งให้ชุมชนและสาธารณะทราบไปที่กลุ่มเฟสบุ๊ค เมล็ดพันธุ์ป่าแป๋ https://www.facebook.com/groups/990502257671935/?fref=tsเพื่อนที่น้องๆ เยาวชนจะได้ประสานไปที่หมู่บ้านเพื่อจัดเตรียมต้อนรับ

ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการ เยาวชนเมล็ดพันธุ์ป่าแป๋ และชาวบ้านป่าแป๋ 25 มิถุนายน 2559

ก่อนหน้านี้ สมาชิกเฟซบุ๊ก Deepunu Deporband ได้โพสต์คลิปวิดีโอถึงกลุ่มผู้ขับขี่รถวิบาก พร้อมข้อความมีเนื้อหาดังนี้

เรียน...กลุ่มแอนดูโร่ ผู้ขี่จักรยายนต์วิบากลำพูน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิ.ย.ที่ผ่านมา ผมได้กลับไปที่หมู่บ้าน ทางหมู่บ้านไม่เห็นด้วยกับกลุ่มแอนดูโร่ลำพูน หรือ กลุ่มขี่มอเตอร์ไซค์วิบากลำพูน เข้ามาก่อกวนในชุมชน ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการและชาวบ้าน ต่างมีความเห็นเดีียวกันว่า ไม่ให้กลุ่มแอนดูโร่หรือกลุ่มขี่มอเตอร์ไซค์วิบากเข้ามาในชุมชนแล้ว เพราะการที่กลุ่มเข้ามาส่งผลกระทบดังนี้

1.กลุ่มแอนดูโร่ฯ เข้ามาขับขี่ในชุมชนไม่มีการแจ้งให้ผู้นำชุมชนและชาวบ้านทราบ

2.ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็ว และเร่งรถเสียงดัง ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้ป่วยและผู้ชราในชุมชน

3.เข้าไปขับขี่ในทุกเส้นทางไปสวนไร่นาของชาวบ้าน ทำให้เส้นทางสัญจรเสียหาย

4.ทำให้ก่อเกิดความไม่สงบในชุมชน เด็กๆ สัตว์เลี้ยงตื่นตระหนกตกใจกับเสียงรถที่เข้ามา

5.เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดี และส่งผลกระทบต่อกลุ่มแอนดูโร่กลุ่มอื่นๆ ด้วย

6.ผู้นำชุมชน ตัวแทนชาวบ้าน แจ้งบอกกล่าวเตือนหลายครั้งแล้ว แต่ไม่มีการปฏิบัติตามคำแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต