"มหิดล" ครองอันดับ1มหาวิทยาลัยในไทย-ที่90ในเอเชีย

  • วันที่ 22 มิ.ย. 2559 เวลา 18:45 น.

"มหิดล" ครองอันดับ1มหาวิทยาลัยในไทย-ที่90ในเอเชีย

เผยผลจัดอันดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียพบ "มหิดล" ครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยในประเทศและอันดับ 90 ในเอเชียจากทั้งหมด 200 อันดับ

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับชั้นนำของโลกได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย หรือ THE Asia University Rankings 2016 ซึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดล ติดอันดับที่ 90 จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 200 อันดับแรกในเอเชีย และเป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ

การจัดอันดับ THE Asia University Rankings 2016 ใช้ 13 ตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากที่สุด โดยมีการสำรวจความคิดเห็นในกลุ่มนักศึกษา นักวิชาการ ผู้นำในแวดวงการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคอุตสาหกรรมและรัฐบาล ซึ่งจะให้ค่าน้ำหนักสำคัญกับผลการตอบรับที่ส่งผลกระทบกับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียมากที่สุด ซึ่งตัวชี้วัดในการประเมินแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1. การเรียนการสอน (สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน) 25% 2. คุณภาพงานวิจัย (จำนวน รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย) 30% 3.การอ้างอิงผลงานวิจัยของสถาบัน 30% 4. ความเป็นนานาชาติ 7.5 % และ 5. รายได้ทางอุตสาหกรรม ความสามารถของมหาวิทยาลัยในการนำนวัตกรรมและความรู้ต่างๆ ที่คิดค้นไปสร้างรายได้ 7.5%

สำหรับการจัดอันดับในครั้งนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยไทยอีก 6 แห่งที่ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวอื่นๆ