posttoday

"บิ๊กต๊อก"ชงลดโทษยาบ้า ชี้ต้องอยู่ร่วมยาเสพติด

16 มิถุนายน 2559

“รมว.ยุติธรรม” ชี้ เทรนด์โลกเปลี่ยน ต้องอยู่ร่วมกับยาเสพติดให้ได้ เสนอลดโทษแอมเฟตามีน

“รมว.ยุติธรรม”  ชี้ เทรนด์โลกเปลี่ยน ต้องอยู่ร่วมกับยาเสพติดให้ได้ เสนอลดโทษแอมเฟตามีน

พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม ได้ตั้งคำถามในการประชุมเรื่องทิศทางนโยบายยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา ตอนหนึ่งว่า ถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่จะเปลี่ยนเมทแอมเฟตามีนจากยาเสพติดรุนแรงเป็นยาปกติ เพราะในทางการแพทย์เมทแอมเฟตามีนมีผลทำลายสุขภาพและสมองน้อยกว่าบุหรี่และสุรา

พล.อ.ไพบูลย์ กล่าวว่า ขณะนี้ทิศทางเรื่องยาเสพติดของโลกกำลังเปลี่ยนไปด้วยการยอมรับและหันกลับมาคิดว่าจะอยู่ร่วมกับยาเสพติดได้อย่างไรบ้าง

สำหรับประเทศไทยได้เรียกร้องต่อที่ประชุมสมัยพิเศษของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเรื่องยาเสพติด (UNGASS) ปี 2016 ให้ลงโทษอย่างมีสัดส่วนโดยเฉพาะกับสารกระตุ้นในกลุ่มแอมเฟตามีน พร้อมทั้งยังเรียกร้องให้มีมาตรการอื่นแทนการจำคุก

“ปัจจุบันอยู่ระหว่างผลักดันร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งจะเปิดช่องให้ศาลใช้ดุลพินิจในการลงโทษจำคุกหรือปรับที่น้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำ โดยให้พิจารณาเป็นรายกรณีและขณะนี้อยู่ในชั้นการพิจารณาของกฤษฎีกา”พล.อ.ไพบูลย์ กล่าว

ทั้งนี้ การประชุมทิศทางเรื่องนโยบายยาเสพติดโลก จัดขึ้นโดยศาลฎีกา สำนักกิจการและโครงการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำผล UNGASS มาปรับใช้ในประเทศไทย

สำหรับแอมเฟตามีน ถูกจัดให้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 เป็นวัตถุออกฤทธิ์ใช้รักษาโรคหอบหืด เหงาหลับ สมาธิสั้น ซึมเศร้า และเป็นส่วนประกอบของยาบ้าและยาไอซ์